22 વર્ષની પોર્નસ્ટારે જણાવ્યું : મિનિટોમાં હજારો કમાવું છું, અને માં પણ મારી ફિલ્મ જુએ છે.

પ્રખ્યાત પોર્ન સ્ટાર કૈર્લી રે સમરને તેમના ઇન્ટરવ્યૂએ તેમને ઘણી પ્રખ્યાત બનાવી દીધું. આ ઇન્ટરવ્યૂમાં કૈર્લીએ જણાવ્યું કે તે કેમ અને કેવી રીતે ભણતરને છોડીને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવી ગઈ.

કૈર્લીની ઉંમર 22 વર્ષ છે. તે ગ્રજ્યુએટ છે. કૈર્લીનું અસલી નામ જેડ છે. પરંતુ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કૈર્લી રે સમરના નામથી કામ કરે છે. કૈર્લીએ જણાવ્યું કે તે એક દિવસના શૂટથી લગભગ 1,01,331 રૂપિયા કમાવી લે છે. ત્યાં શૂટિંગ બે દિવસ ચાલવા પર કામની કીમત એક લાખ પાર થઇ જાય છે.

કૈર્લી કૈશલ ડીજાઇનિંગનો કોર્સ કરવા દરમિયાન આ ફિલ્મો તરફ આકર્ષિત થઇ ગઈ હતી. કૈર્લીએ ઈન્ટરનેટ પર પોર્ન ફિલ્મોમાં કામ કરવાનો ઓફર મળ્યો હતો. ઓફર મળતા જ તે રાજી થઇ ગઈ હતી.

કૈર્લીએ જણાવ્યું કે તેમની માતાએ સતત તેમને આ કરિયર માટે સપોર્ટ કર્યું. તેમના મુજબ તેમની માતા તેમની ફિલ્મો પણ જોય છે.