આ રામબાણ ઈલાજની માહિતી અમેરિકાના એક સંશોધક દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે ગોઠણનો દુખાવો સાંધાના દુખાવા માટે

 

* આ રામબાણ ઈલાજની માહિતી અમેરિકાના એક સંશોધક દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે. જેનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરીને જનસેવા અર્થે રજુ કરીયે છીએ.

* આ સંપૂર્ણ ઘરગથ્થું ઉપચાર કરવાથી ગોઠણના દુખાવાની, અન્ય હાડકા અને સાંધાના દુખાવાની સમસ્યામાં તાત્કાલિક રાહત મળે છે.

* છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ગોઠણનો દુખાવો, અન્ય સાંધાના દુખાવાની સમસ્યાઓઆ ઉંમર વધતા સામાન્ય બની રહી છે.

* શરીરના અંગોમાં ગોઠણ એક એવું અંગ છે કે જ્યાં ઘણા બધા લોકોને અસહ્ય દુખાવાની ફરિયાદ જોવા મળે છે કારણ કે જયારે આપણે બધા બન્ને પગ ઉપર ઉભા હોઈએ અથવા ચાલતા હોઈએ ત્યારે આખા શરીરનું ૮૦% વજન ગોઠણ ઉપર આવે છે.

નીચે દર્શાવેલી ઘરગથ્થુ ઉપચારની પદ્ધતિ ૧૦૦% કુદરતી છે. જેથી તેની કોઈપણ જાતની આડઅસર થતી નથી.

જરૂરી પદાર્થો

(૧) લાલ દ્રાક્ષ – ૩ મોટી ચમચી

(૨) કોળાના બીજ – ૫૦ ગ્રામ

(૩) ખાવાનો ગુંદર – ૨ મોટી ચમચી

(૪) સફેદ તલ – ૫ મોટી ચમચી

(૫) ચોખ્ખું મધ – ૧૦૦ ગ્રામ

(૬) અળસી – ૮ મોટી ચમચી

બનાવવાની રીત

તમામ પદાર્થો સાથે મિક્સ કરીન ગ્રાઈન્ડરમાં એક રસ મિશ્રણ થાય ત્યાં સુધી ગ્રાઈન્ડ કરવું. ત્યારબાદ હવાચુસ્ત ડબ્બામાં ભરી ફ્રીજમાં મૂકી રાખવું.

ઉપયોગ

સવારે નાસ્તા પહેલા – ૧ ચમચી

બપોરે જમતા પહેલા – ૧ ચમચી

બે થી ત્રણ અઠવાડિયા નિયમિત ઉપયોગથી તમારા સાંધા અને હાડકા મજબુત થવા લાગશે અને દુખાવામાં ચમત્કારિક લાભ થશે.

જનસેવા અર્થે વધુમાં વધુ શેર કરી લોકો સુધી પહોચાડો.