આ માત્ર સુંઘવાથી માથાનો દુઃખાવો મૂળમાંથી દુર થાય, પીવાથી મરી જાય છે પેટની જીવાત …

આ માત્ર સુંઘવાથી માથાનો દુઃખાવો મૂળમાંથી દુર થાય, પીવાથી મરી જાય છે પેટની જીવત અને પિચકારી મારવાથી બંધ થઇ જાય છે નાકમાંથી વહેતું લોહી, જરૂર વાચો અને શેયર કરો !!

લીંબુનો વિશેષ ગુણ એ છે કે તેની ખાટી સુગંધ ખાતા પહેલા મોઢામાંથી પાણી લાવી દે છે. ચાટ હોય કે દાળ ની કોઈપણ બનાવટ તેના ઉપયોગ થી ખુબ જ વધુ સ્વાદ વાળું બની જાય છે. આ ફળ ખાટું હોવાની સાથે સાથે ખુબ જ ગુણકારી પણ છે. પણ ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે લીંબુ ના પાંદડા પણ ખુબ ઉપયોગી હોય છે. આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ લીંબુના પાંદડાના થોડા એવા જ રામબાણ પ્રયોગો વિષે.

પેટની ની જીવાત

10 ગ્રામ લીંબુના પાંદડાના રસમાં 10 ગ્રામ મધ ભેળવીને પીવાથી 10-`15 દિવસમાં પેટની જીવાત મરીને દુર થઇ જાય છે. લીંબુના બીજ નું ચૂર્ણ ની ફાકી લેવાથી પણ જીવાતનો નાશ થાય છે.

માથાનો દુઃખાવો કે માઈગ્રેન :

(1) લીંબુના પાંદડાનો રસ કાઢીને સુંઘવાથી જે વ્યક્તિને હમેશા માથાનો દુઃખાવો રહે છે તેને પણ આનાથી તરત આરામ મળે છે.

(2) ગાયનું તાજું ઘી સવાર સાંજ 2-4 ટીપા નાકમાં રૂ થી ટીપા નાખવા કે સુંઘવાથી અધાશીશી ના માથાનો દુઃખાવાની પીડા મૂળમાંથી દુર થઇ જાય છે.

(3) માથાના જે બાજુના ભાગમાં દુઃખાવો હોય તે બાજુના નાકમાં 7-8 ટીપા સરસીયા નું તેલ નાખો અથવા સુંઘવાથી દુઃખાવો એકદમ બંધ થઇ જાય છે. 4-5 દિવસ સુધી દિવસમાં 2-3 વખત આવી રીતે સુંઘવાથી ઘણી વખત કાયમ માટે દુઃખાવો મટી જાય છે.

નાકમાંથી લોહી આવવાનું બંધ :

તાજા લીંબુ નો રસ કાઢીને નાકમાં પિચકારી મારવાથી નાકમાંથી લોહી પડતું હોય તો બંધ થઇ જશે.