આ સાબિત થઇ ચૂક્યું છે કે આદુ કીમોથેરેપી થી શ્રેષ્ઠ છે. જાણવા માટે જરૂર વાંચો

 

જુના સમયમાં આદુ ને દવા તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આદુ એક એવી ઔષધી છે જેને આપણે દરેક જાતના દાળ શાકમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આદુ દ્વારા ઘણી બીમારીઓનો ઈલાજ કરવામાં આવે છે. જો તમને કહેવામાં આવે કે આ સામાન્ય એવી વસ્તુ કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારીનો નાશ કરી શકે છે તો? જી હા એ વાત સાચી છે કે આદુ ન માત્ર કેન્સર સેલ્સના ફેલાવા ને અટકાવવાની સાથે સાથે તેનો પણ નાશ કરે છે.

આદુમાં gingerols અને paradoles નામના ગુણ મળી આવે છે જે કેન્સર સેલ્સની વિપરીત હોય છે. આદુ દ્વારા કેન્સરનો નાશ તે વાત વેજ્ઞાનિકો દ્વારા પ્રમાણિત થઇ ચુકેલ છે.

CHEMOTHERAPY ની સરખામણીમાં આદુને વધુ અસરકારક ગણવામાં આવે છે. કીમોથેરોપી એક એવી દવા હોય છે જે કેન્સર ના દર્દીઓને આપવામાં આવે છે જેનાથી કેન્સર ના સેલ્સનો નાશ થઇ જાય છે સાથે જ સાથે તે દવા શરીરના નોર્મલ સેલ્સ ને પણ નુકશાન પહોચાડી દે છે.

CHEMOTHERAPY કેન્સર ઉપર તો અસર દેખાડે જ છે સાથે જ દર્દીને પણ નબળા કરી નાખે છે

CHEMOTHERAPY ની આડ અસર પણ થાય છે જેવી કે નબળાઈ, ઉલટીઓ, વાળ ખરવા વગેરે.

રોજના આદુના ૧૦૦ mg ડોઝ થી તમે કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારી ઉપર વિજય મેળવી શકો છો. આદુનું સેવન PROSTATE કેંસર. OVARIAN કેન્સર અને કોલોન કેન્સર સેલ્સ નો નાશ કરી શકે છે.

આદુનું સેવન તમે કોઈપણ પ્રકારે કરી શકો છો ખાવામાં નાખીને કે ચા માં નાખીને.

કેન્સર ને અટકાવવા માટે આદુનું પુષ્કળ સેવન કરો.