શ્રીકૃષ્ણ અનુસાર જયારે દુશ્મન તમારા કરતા વધારે શક્તિશાળી હોય, તો આ રીતે કરો તેની સાથે મુકાબલો

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ મહાભારત દ્વારા લોકોને ઘણા પ્રકારનું જ્ઞાન આપ્યું છે. અને લોકોને સમજાવ્યું છે કે કઈ રીતે જીવનમાં આવેલા પડકારોનો સામનો કરી શકાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી ઘણી બધી વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ છે, જેની મદદથી કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં સફળતા મેળવી શકે છે.

શ્રીમદ્ભાગવતમાં જ શ્રીકૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી એક કથા પણ છે, જેના અનુસાર શ્રીકૃષ્ણએ આપણને એ શીખવ્યું છે કે જીવનમાં કોઈ બળવાન શત્રુ સાથે તમારો સામનો થઇ જાય, તો એ સમયે તમારે શું કરવું જોઈએ, અને કઈ રીતે સમજદારીથી કામ લેવું જોઈએ.

જરાસંધ અને શ્રીકૃષ્ણની કથા :

મહાભારત અનુસાર જરાસંધ નામનો એક રાજા હતો. અને તે ઘણો શક્તિશાળી પણ હતો. જરાસંધે ઘણા બળવાન રાજાઓ સાથે યુદ્ધ કર્યુ હતું, અને બધા રાજાઓને એણે ઘણી સરળતાથી હરાવ્યા હતા. મહાભારતમાં જરાસંધનું વર્ણન કરતા લખવામાં આવ્યું છે કે, તે એક શક્તિશાળી રાજા હતો અને એમણે મગધ (બિહાર) માં ઘણા વર્ષો સુધી રાજ કર્યુ હતું.

આ દરમ્યાન એમણે ઘણા બધા યુદ્ધ કર્યા હતા અને એ યુદ્ધ સરળતાથી જીતી લીધા હતા. એવામાં એકવાર જરાસંધનો સામનો શ્રીકૃષ્ણ અને એમના ભાઈ બલરામ સાથે થયો. શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામને ખબર હતી કે જરાસંધ એમના કરતા વધારે શક્તિશાળી છે, અને એને હરાવવો સરળ નથી.

જરાસંધ અને શ્રીકૃષ્ણ વચ્ચે યુદ્ધ થયું :

જરાસંધ સાથે યુદ્ઘ કરતા સમયે શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામને જયારે એની શક્તિનો અનુભવ થયો, તો બને ભાઈ યુદ્ધના મેદાન માંથી ભાગી ગયા, અને ઘણા ઊંચા એવા પ્રવર્શણ પર્વત પર ચડી ગયા. શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામને યુદ્ધના મેદાન માંથી ભાગતા જોઈને જરાસંધ એમના પર હસવા લાગ્યો, અને એમની પાછળ પોતાની સેના મોકલી. પહાડ પર જઈને શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામ છુપાઈ ગયા અને એ બંનેને શોધવા જરાસંધની સેના માટે ઘણું મુશ્કેલ થવા લાગ્યું.

એ સમયે જરાસંધે વિચાર્યુ કે પર્વતને જ આગ લગાવી દેવામાં આવે, તો આ પર્વત સળગી જવાની સાથે સાથે એ બંને ભાઈ પણ સળગી જશે. જરાસંધે પોતાની સેનાને પર્વતની ચારેય તરફ આગ લગાવવાનો આદેશ આપ્યો, અને સેનાએ પર્વતને આગ લગાવી દીધી. પર્વત પર આગ ફેલાતી જોઈને શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામે આ પર્વત પરથી કૂદકો માર્યો અને સુરક્ષિત રીતે પોતાના રાજ્યમાં પાછા જતા રહ્યા. પર્વતને સળગતો જોઈને જરાસંઘને લાગ્યું કે એણે પોતાના શત્રુને મારી નાખ્યા છે. અને તે ઘણો ખુશ થઇ ગયો.

આ યુદ્ધ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણએ આપ્યું ઘણું જ જરૂરી જ્ઞાન :

યુદ્ધના મેદાન માંથી ભાગીને શ્રીકૃષ્ણએ ઘણું મોટું જ્ઞાન લોકોને આપ્યું છે, અને જણાવ્યું છે કે જયારે તમારો શત્રુ તમારા કરતા શક્તિશાળી હોય, તો તમે એની સાથે લડો નહિ. પણ એનાથી વધારે મજબૂત થવા પર ધ્યાન આપો, અને શક્તિશાળી થયા પછી જ શત્રુ સાથે યુદ્ધ કરો.

જો તમારો શત્રુ તમારા કરતા શક્તિશાળી છે, તો એની સાથે યુદ્ધ કરવાની ભૂલ કરવી જોઈ નહિ. મહાભારત અનુસાર થોડા સમય પછી ભીમે જરાસંધ સાથે યુદ્ધ કર્યુ હતું અને જરાસંધને મારી નાખ્યો હતો. શ્રીકૃષ્ણની મદદથી જ ભીમ જરાસંધને મારવામાં સફળ થઇ શક્યો હતો.