કેરી ની સીઝન આવી ગઈ આંબો છે એક ચમત્કારી જડીબુટ્ટી જાણો મુખ્ય રોગોમાં તેના ઉત્તમ પ્રયોગ

 

આપણે આ નવા અને જુના વનસ્પતિ વિજ્ઞાન મુજબ આ એક મહત્વનું વૃક્ષ છે, તમામ સંસાર માં ભારતવર્ષને જ મધુર આમ્રવૃક્ષ ઉત્પન કરવાનું સોભાગ્ય મળેલ છે.

આંબાનો રોગમાં મુખ્ય ઉપયોગ :

અતિસાર : અમર વૃક્ષની અંતર છાલ ૪ તોલા વાટીને અડધો શેર પાણીમાં અષ્ટમાંસ આરોગ્ય સિદ્ધ કરી લો. ઠંડુ થયા પછી તેમાં થોડું મધ ભેળવીને પીવરાવવાથી અતિસાર વિશેષતા છે આમાતિસાર માં ફાયદો થાય છે.

પ્રમેહ અને મધુમેહ(ડાયાબીટીસ) : આંબાની અંતર છાલનો રસ બે તોલા ચૂનાના નીતારેલ પાણી છઠા ભાગે ભેળવીને પીવરાવવાથી પ્રમેહમાં ઘણો ફાયદો થાય છે આ મિશ્રણ તૈયાર કરીને તાત્કાલિક જ પીવરાવવું જોઈએ મોડું કરવાથી તેની અસર ઓછી થઇ જાય છે.

દાદર- ખરજવું, વર્ણ વગેરે ત્વચાના રોગ : આંબાના કાચા ફળને જેની ગોટલી કડક ન થયેલ હોય કચરીને જાડા કપડાથી ગાળીને રસ નીચોવી લો જેટલો આ રસ છે તેનો ચોથો ભાગ મેથીલેટેડ સ્પ્રીટ કે જૂનો દેશી દારુ ભેળવીને બોટલમાં ભરીને મૂકી દો ત્રીજા દિવસથી જ તે મિશ્રણને કામમાં લો. તે લગાવવાથી જૂની ધાધર ચંબલ વગેરે ત્વચા સબંધી રોગ તરત જ મટે છે, ઊંડા ઊંડા નાસૂર પણ તેને દિવસમાં ૨ વખત લગાવવાથી દુર થાય છે આ ખુબ તેજ દવા છે ઈજા વાળા ભાગ ઉપર ઘણી લાગે છે તેને રૂના પૂમડાથી દિવસમાં બે વખત લગાવવાથી ફૂટેલા કંઠમાલા ભગંદર જૂના મુગલઈ ફોડકા વગેરે મૂળમાંથી દુર થઇ જશે આ લગાવવાથી અર્શ ના મસ્સા પણ સુકાઈ જાય છે.

ખંજવાળ રોગ : આંબાના મોર અને આંબાની તાજી કુપળ ૧૦-૧૦ તોલા પાકેલ કેરીની ગોટલીનો ગરબ અને આંબાના થડની છાલ ૬-૬ તોલા લોહા ચૂર્ણ અને જુનો ગોળ શેર કાપી વાટીને ૧૦ શેર પાણીમાં કાચ કે માટીના વાસણમાં ભરીને મૂકી દો રોજ સવારે સાંજે આંબાની લાકડીથી હલાવ્યા કરો ૧૫ દિવસ પછી રોજ સવારે ત્રણ ટીપાં ગાળીને તેમાં બે તોલા ભેળવીને પીધા કરો તમામ પ્રકારની ખાજ તરત જ દુર થઇ જશે .

ફોડકા ફૂસીયા માટે : આંબાના ઝાડના કોર થોડા ગરમ કરીને લગાવવાથી ફોડકા એકદમ પાકી જાય છે અને તે સરળતાથી ભરાઈ જાય છે.

આંખના રોગ : આંબાના તાજા પાંદડા એક શેર ધોઈને સાફ કરો પછી પીસીને તામ્રપત્રમાં 8 શેર પાણીમાં ભેળવીને આખી રાત રાખો સવારે તે વાસણને આગ ઉપર પકાવીને પાણી વધે તે ગાળીને તે આ ફળને પકાવેલ મધ ની જેમ ઘન કવાથ સિદ્ધ થઇ જાય એટલે બોટલમાં ભરીને રાખી દો તેમાં લગભગ ૨ રત્તી દવાને ૬ મહિના પાણીમાં ભેળવીને તેના બે કે ત્રણ ટીપા આંખોમાં દિવસમાં બે ત્રણ વખત નાખવાથી સુકી ખજવાળ નેત્ર સ્ત્રાવ વરણ શોધ અને ગંદલાપન દુર થાય છે નબળી દ્રષ્ટિ માં પણ લાભ થાય છે જો માત્ર આંખની પીડા હોય તો આંબાની કેરીને વાટીને આંખ ઉપર બાંધવાથી પણ લાભ થઇ જાય છે.

ભસ્મક રોગ : મીઠી કેરીનો રસ એક પાવ, ભેસનું ઉકળેલ દૂધ એક પાવ, ધર્ત ૪ તોલા અને ખાંડ 9 તોલા એક સાથે ભેળવીને બે ત્રણ વખત સેવન કરો ૧૫ દિવસમાં ભસ્મક રોગમાં લાભ થાય છે.

દાંતનો રોગ : આંબાના પાંદડા ને બાળીને કાળી રાકેશ ઈંગ્લીશ ને કપડાથી ગાળીને સવારે આંગળીથી દાંત અને પેઢા ઉપર મંજન કરવાથી અથવા ગોટલીના ગરબના થોડા ચૂર્ણનું મંજન કરવાથી દાંતમાં પેઢાના ઘણા રોગ ત્યાં સુધી કે પાયરિયા પણ દુર થઇ જાય છે.

કેશ કલ્પ : આંબાની ગોટલીનો ગરબને પાતાળ યંત્ર દ્વારા કાઢવામાં આવેલ તેલ લગાવવાથી સફેદ વાળ કાળા અને ચમકદાર થઇ જાય છે અને કાળા વાળમાં લગાવવાથી વાળ ક્યારેય સફેદ થતા નથી.