ફક્ત 2 ટીપા થી મોતિયાબિંદ, ચશ્મા, કાનમાં દુખાવો, કાનમાં પરુ નો મૂળથી ખાત્મો કરો આનાથી

રાજીવભાઈ કહે છે કે ગાય રાખવી છે તો દેશી રાખો નહિ તો નહિ રાખો કારણ કે દેશી ગાયનું મૂત્ર અને દૂધ જ ઔષધીય ગુણવાન હોય છે અને કોઈ બીજી ગાય નહિ.

હવે તમે કહેશો કે દેશી ગાયનું દૂધ ઓછું હોય છે તો ભગવાને આ દેશમાં ખુબ મોટો બેલેન્સ બનાવ્યો છે વધારે દૂધ ની ગાય પણ છે અને ઓછા દૂધ ની પણ અને બંને પોત પોતાની જગ્યાએ ઉપયોગી છે જેમ કે જે ગાય ઓછું દૂધ આપે છે તેના વાછરડું ખુબ મજબૂત હોય છે અને જે ગાય ખુબ વધારે દૂધ આપે છે તેના વાછરડું ખુબ કમજોર હોય છે એટલે ઓછું દૂધ આપનારી ગાય વાછરડા માટે હોય છે અને વધારે દૂધ આપનારી ગાય આપણા માટે.

આ દેશમાં આવી પણ ગાય છે જે 65 લીટર દૂધ આપી દે છે જે કે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની છે કોઈ પણ ગાડીથી મોંઘી નથી, આ ગાય મોટાભાગે હરિયાણા અને પંજાબ માં જોવા મળે છે, તે ગાયોને શેરડીનો ઉપરનો ભાગ ખુબ પસંદ છે, આ ચરાવસોતો દૂધ વધતુ રહે છે. એવી પણ ગાય છે જે 1 લીટર દૂધ આપે છે અને પણ તે તે ગાયનો તિરિસ્કર ન કરો કારણ કે તેમના વાછરડા મોટા થઇ ને મજબૂત બળદ બને છે અને એવું નથી કે બળદ ની જરૂર પડતી નથી કારણ કે જયારે ડીઝલ 100 રૂપિયા લીટર થઇ જશે તો ટ્રેકટર કેમ ચલાવશે ખેડૂત, તે લોકોનો ખર્ચ ખુબ વધી જશે.

દેશી ગાયનો જે વાછરડું બળદ બને છે તે ઓછામાં ઓછું 3 ટન સુધી માલ ખેંચી શકે છે અને જે વધારે દૂધ આપનારી ગાય છે તેનો વાછરડું 3 ટન માલ તો લઈને જશે પણ વચ્ચે રસ્તામાં 3 જગ્યા પર રોકાશે અને અને જે ઓછું દૂધ આપનારી ગાયનું વાછરડું છે તે ભાગેતો ખુબ ઝડપી છે. ઘોડા પણ સ્પર્ધા કરી શકે નહિ. તમે કહેશો કે રાખશું ક્યાં તો જયારે તમે ટ્રેકટર અને અન્ય મશીનો ના માટે જગ્યા ખરીદી શકો છો તો આના માટે કેમ નહિ ખરીદી શકો?

જો તમે એક ગાય પાળો છો તો વર્ષની તેની આવક 2 લાખ રૂપિયા છે કિંમત ફક્ત 20 હજાર, 20 હજાર નું ખાશે અને 2 લાખ નું દૂધ, ઘી અને ઘી ના રૂપમાં માખણ ના રૂપમાં, ગોમૂત્ર ના રૂપમાં અને ગોબરના રૂપમાં અને જે ગાય વૃદ્ધ થઇ જાય છે દૂધ આપવાનું બંધ કરી નાખે છે તો પણ આવક સવા એક લાખ થશે.

તો ઇનપુટ ઓછું છે અને આઉટપુટ વધારે છે જો ગાયના દૂધનો બિઝનેશ પણ આજ શરુ કરીએ તો એટલે દૂધનું, ધી નું, માખણ નું, તો થોડા વર્ષો પછી સરકાર તમને કહેશે કે જગ્યા જગ્યા ગોબર ગૈસ પ્લાન્ટ લગાઓ સિલેન્ડર ભરો અને ગાડીઓ ચલાવો કારણ કે ડીઝલ અને પેટ્રોલ ખુબ મોંઘુ થઇ રહ્યું છે અને જો તમે દૂધ પીશો તો ગાયની સંખ્યા વધશે મૂત્ર વેચો દવાના માટે તો પણ ગાય વધશે, છાણ વેચો ખાતર માટે એ તો પણ ગાય વધશે તો આ રીતે તમે ગાયોને બચાવી શકો છો અને ગાયની સંખ્યા વધશે.

ગૌ મૂત્ર ના લાભ

ગાયના દૂધના ફાયદા તો તમે ઘણા સાંભળ્યા હશે કે તે પોષક ની સાથે સાથે એક ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુધતો એક બોનસ ના રૂપમાં છે સૌથી અસરકારક વસ્તુ તો ગૌમૂત્ર છે જેની બરાબરી કોઈ બીજી ઔષધિ કરી શકતી નથી.

વાગભટ્ટ જી જણાવે છે કે આંખનો કોઈ પણ રોગ, બધા કફ ના રોગ છે જેમ કે મોતિયાબિન, ગ્લુકોમા અને રેટીનલ ડીટેચમેન્ટ જેનો દુનિયામાં કોઈ ઈલાજ છે જ નહી ઓપરેશન થી પણ નહિ જેનો થાય પણ સફળ થતો નથી જો અમેરિકામાં ચાલ્યા જાઓ તો પણ ઇલાજ માટે ડોક્ટર પણ જણાવશે ઓપરેશન તો કરી દેશું પણ વિઝન આવવાની કોઈ ગેરેન્ટી નથી, અને આંખ લાલ થઇ જવી આંખ માંથી પાણી આવવું, આંખમાં બળતરા આવી જ નાની થી લઈને મોટી બીમારી માં બધા ગોમુત્રથી સારું થાય છે.

અને કંટ્રોલ નથી ક્યોર (cure) થાય છે મૂળથી ખત્મ થાય છે ફક્ત કરવું એટલું જ છે કે દેશી ગાયનું મૂત્ર કપડાથી ગાળીને એક એક ટીપા આંખમાં નાખો દોઢ મહિનામાં ચશ્માનો નંબર ઓછો થઈ જશે અને 3 મહિનામાં ચશ્મા ઉતરી જશે ગ્લુકોમા 4 સવા 4 મહિનામાં બિલકુલ સારું થઇ જશે કેટરેક્ટ જો સારું કરવું હોય તો 6 મહિનામાં સારું થઇ જશે અને રેટીનલ ડીટેચમેન્ટ જો સારું કરવાનું હોય તો 1 વર્ષ થી દોઢ વર્ષ જેવું લાગે છે પરંતુ સતત નાખતા રહો 1-1 ટીપા ગોમૂત્ર.

બાળકોના જો કાન વહી રહ્યા હોય, કાન માંથી જો મવાદ નીકળી રહ્યું હોય તો 2 કે 3 દિવસ 1-1 ટીપા સવાર સાંજ આપો નીકળવું બંધ થઇ જશે.