સવારે ખાલી પેટ ગૌમૂત્ર પીવું અમૃત સમાન છે જાણો ગૌમૂત્ર નાં ફાયદા

હિંદુ ધર્મમાં ગાયને માતાનું સ્થાન આપવામાં આવેલ છે માટે જ તેના છાણ અને મૂત્રને પવિત્ર અને શુભ માનવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ ઔષધી બનાવવામાં કરવામાં આવે છે. ગૌમૂત્રનું નામ સંભાળતા જ ઘણા લોકોનું નાક મરડાય જાય છે, પણ તેઓ એ નથી જાણતા કે તેના નિયમિત સેવનથી મોટા મોટા રોગો પણ દુર થઇ જાય છે. ગૌમૂત્ર લગભગ 108 રોગો ઠીક કરે છે. અમે તમને ગૌમૂત્રથી થતા થોડા બીજા ફાયદાઓ વિષે જણાવી રહ્યા છીએ.

* ગૌમૂત્રનું સેવન ખાલી પેટ કરવું જોઈએ અને તેની માત્રા 100 ગ્રામ થી વધુ ન હોવી જોઈએ. જયારે સ્વસ્થ લોકોએ 50 ગ્રામથી વધુ સેવન ન કરવું જોઈએ.

* જો ગૌમૂત્ર ત્રિફળા અને ગાયના દૂધ એકસાથે મિક્સ કરીને સેવન કરવામાં આવે તો શરીરમાં એનીમિયાની ઉણપ દુર થાય છે. સાથે જ લોહી પણ સાફ થાય છે.

* ગૌમૂત્ર પીવાથી મગજ અને હ્રદય બન્નેને શક્તિ મળે છે અને બન્ને ઘણી બીમારીઓથી બચી શકે છે.

* વાત, પિત્ત અને કફ દુર કરવાની ક્ષમતા દેશી ગાયના મૂત્રમાં હોય છે.

* ગૌમૂત્ર શરીરમાં પ્રવેશ કરી ગયેલા ઘણી જાતના જીવાણુઓનો નાશ કરે છે આયુર્વેદ મુજબ શરીરમાં ત્રણ દોષોના ગોટાળાને લીધે બીમારીઓ ફેલાય છે, પણ ગૌમૂત્ર પીવાથી બીમારીઓ દુર થઇ જાય છે.

* ગૌમૂત્ર પીવાથી હ્રદય તાકાતથી કામ કરે છે જેનાથી લોહી સારું અને શુદ્ધ બને છે.

* જો દુઃખાવા વળી જગ્યા ઉપર ગૌમૂત્રનો શેક કરીએ તો આરામ થાય છે. શિયાળામાં તમે ગૌમૂત્ર ને સુંઠ સાથે પીવો, લાભ થશે.

* સવારે જો અડધા કપ પાણીમાં ગૌમૂત્ર સાથે મીઠું અને લીંબુનો રસ ભેળવીને પીવામાં આવે તો ગેસ થતો નથી.