તમારા ઘરમાં આવી રીતે તૈયાર કરો LED બલ્બ અને કમાઓ 20 થી 25 હજાર રૂપિયા મહિનામાં

મિત્રો આજે અમે તમને ઘરમાં જ LED બલ્બ તૈયાર કરવાની રીત બતાવીશું તમને ખબર જ નથી કે જે બલ્બ બજારમાં મળે છે તે ખુબ જ મોંઘા હોય છે. પરંતુ તેને તમે ઘરમાં જ બનાવી શકો છો તે પણ કોઈ પણ તાલીમ વગર.

તેના માટે બસ તમારે LED બલ્બનો સમાન લાવવાનો છે બજારમાંથી કે ઓનલાઇન સરળતાથી મળી રહે છે અને ત્યાર પછી બધા સામાનને સરળતાથી જોડી શકાય છે.

આ રીતે તમારે એક બલ્બ પાછળ ઓછામાં ઓછા 20-30 રૂપિયા બચી જાય છે. અને મહિનામાં 20000 રૂપિયા સુધી કમાઈ શકો છો. આની વધુ જાણકારી માટે નીચે આપેલ વીડિયોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે.

ઘરે બેઠા LED બલ્બ બનાવવાનું કામ કેવી રીતે શરૂ કરવું. જોઈ ને શીખી લો કમસે કમ ઘરના LED તો બનાવી ને ને ઘણો ખર્ચ ઓછો કરી શકશો.

વિડીયો – ૧ 

 

વિડીયો – ૨