શિયાળા ની જમાવટ માં ઘુટો નો સ્વાદ નથી લીધું તો જીવન એળે ગ્યું કહેવાય જાણો ઘૂંટા વિષે

ઠંડી ની ઋતુ જામે છે ત્યારે હાલાર જેવા પંથકો માં ઘુટા પાર્ટી ઓ થવા લાગે છે. શરીર ને તંદુરસ્ત રાખવા માટે ખુબ સારો ગણાય છે ઘુટો ઘણા દાયકા ઓ થી ઘણા પંથકો માં લોકપ્રિય બની રહ્યો છે ઘુટો. જામનગર બાજુ ના લોકો આનાથી ખુબ પરિચીત હશે.

ગામડાઓ માં ઠેર ઠેર ઘુટો ના જમણ થાય છે. ખેડૂતો વાડિયો માં ઘૂંટા પાર્ટી કરી ને મોજ કરે છે. હવે જે લોકો ઘુટા નો પરિચાય લેવા માંગે છે એમના માટે જણાવીએ કે આ લગભગ 32 જાત ના શાકભાજી- ફળ ને ઘૂંટયા બાદ બને છે ઘુંટો

ઘુંટો એમનેમ પીવાય એવો પણ બનાવાય છે કે રોટલા, પાપડ, માખણ,છાસ વગેરે સાથે પણ લેવાય એવો બનાવાય છે છે.

જાણો બનાવવાની રીત

ભીંડા અને કારેલા સિવાય ના શાકભાજી લેવાય છે જેમાં સુવા ની ભાજી, ગુવાર, વટાણા, લીલા ચણા, વાલોર,ટામેટા, દુહો, કોથમીર, મરચા, મેથી, સુરણ, રતાળુ, ગાજર, જેવા થોડા ફ્રેટ સહીત શાકભાજી ને જીણું જીણું કટિંગ કરીને એક વાસણ માં પાણી નાખી ને તેમાં ઉકાળવા નાખી દેવાય છે. પછી લાકડા ના હાથા વડે બરાબર ઘૂંટવા માં આવે છે. લગભગ 32 જાત ની શાકભાજી કે તમને જે ભાવતી હોય તેવી શાકભાજી ને ઘૂંટી ને રાગડા જેવું કરાય છે ત્યારબાદ આ ઘૂંટા નો સ્વાદ લઇ શકો છો.

આ બનાવવાની દરેક ની રીત અલગ અલગ હોય છે એટલે અમે તમને એજ કહીશું કે તમારા આસપાસ કોઈ હાલાર, ધ્રોલ, ફલ્લા, જોડિયા વગેરે પંથક ના લોકો હોય તો એમને પૂછી ને બનાવો એ વધુ સારી રીતે સમજાવી શકશે.

વિડીયો – ૧ ઘુંટા પાર્ટી

વિડીયો – ૨