ઘી માં લચપચતા ગોળ નાં ચુરમા નાં લાડુ બનાવો ઘરે જુયો વિડીયો માં બનાવવા ની રીત

 

હજારો વર્ષ જૂની આજે પણ લોકો ની ફેવરીટ લાડુ બનાવવા ની રીત શીખો

સામગ્રી :

૨૫૦ ગ્રામ ઘઉં નો જાડો લોટ

૨૫૦ ગ્રામ ગોળ

૨૫૦ ગ્રામ ઘી

૧૦૦ ગ્રામ તેલ

એલચી

ખસખસ

બનાવવા ની રીત :

 • લોટ માં ૪ ચમચી તેલ નાંખી એકદમ મિલાવી ગરમ પાણી થોડું થોડું લઇ મુઠીયા વાળો..
 • એક લોયા માં તેલ અને ઘી મીક્ષ કરી ગરમ કરવા મુકો .
 • મુઠીયા ને એકદમ ધીમા તાપે તળો.
 • brown કલર ના થાય એટલે નીતારી ને કાઢી લો.
 • બધાં મુઠીયા તળાય ગયા પછી તેનો ઝીણો ભૂકો કરી લ્યો .
 • ગોળ ને ઝીણો સુધારી લો.
 • એક પહોળા વાસણ માં ઘી ગરમ કરવા મુકો
 • ગોળ ને તેમાં નાંખી ધીમા તાપે હલાવો .
 • ગોળ ની પાઈ સરસ થઇ જાય એટલે લોટ ના તૈયાર કરેલા ભૂકા માં મિલાવી દ્યો
 • એલચી બારીક પીસી ને નાંખો
 • જરૂર જણાય તો થોડું ઘી ગરમ કરી ને નાંખવું
 • હવે હાથે થી ગોળ લાડુ વાળતા જાવ .
 • તેના પર ખસખસ લગાવી સજાવો.

વિડીયો