લગ્નમાં કે બીજા પ્રસંગે મહેંદી ને વધુ ઘાટ્ટી કરવી છે? જાણો મહેંદી ની ખાસ ટીપ્સ અને ઘાટ્ટી કરવાના ઉપાય

મહેંદી લગાવવા માં ધ્યાન માં રાખવા જેવી બાબતો

મહેંદીને એક વખતમાં પૂરેપૂરી લગાવરાવો. વરંવાર વચ્ચે ઉઠવું નહિ. મહેંદી લગાવરાવ્યા પછી તેને ઓછામાં ઓછું પાંચ કલાક હાથ ઉપર રાખો. તેનાથી ઓછા સમય પહેલા મહેંદીને ન કાઢશો.

ખાસ વાત

* સૌથી પહેલા હાથને સારી રીતે ધુવો.

* મહેંદી ને એક વખતમાં પુરેપુરી લગાવરાવો

* લગાવ્યા પછી પણ 12 કલાક સુધી હાથને સાબુથી કે સોડા થી દુર રાખવા.

લગ્નની સીઝન છે અને દરેક છોકરીની એવી ઈચ્છા હોય છે કે તેની મહેંદી સૌથી ઘાટ્ટી આવે. તેના માટે તે ઘણી બધી ટીપ્સ અને ટ્રીક્સ ને ફોલો કરે છે. મહેંદી આર્ટીસ્ટ ની જણાવેલ દરેક વસ્તુ ને અપનાવે છે. પણ તમે જાતે જ તમારી મહેંદી ઘાટ્ટી કરી શકો છો, તે પણ વગર કોઈ વધુ મહેનત કરીને. આજે અહિયાં તમને એવી 7 સરળ રીત વિષે જણાવી રહ્યા છીએ જેનાથી તમારી મહેંદીના રંગને બધા જોતા જ રહી જશે.

(1) સૌથી પહેલા તમારા હાથને સારી રીતે ધોઈને લૂછો અને પછી મહેંદી લગાવવાનું શરુ કરો.

(2) મહેંદી ને એક વખતમાં પુરેપુરી લગાવરાવો. વારંવાર વચ્ચે ઉઠશો નહી. મહેંદી લગાવરાવ્યા પછી ઓછામાં ઓછું પાંચ કલાક હાથ ઉપર રાખો. તેનાથી ઓછા સમયમાં મહેંદી ન કાઢશો.

(3) મહેંદી સુકાયા પછી હાથ ઉપર લીંબુ ખાંડ નું ઘોળ લગાવતા રહો. સાથે જ એક થી બે વખત સરસીયા નું તેલ પણ લગાવો.

(4) લવિંગનો સેક કરીને મહેંદી ઘાટ્ટી કરો. તેના માટે એક રોટ્લી બનાવવાની તવી કે પૈન માં બે થી ત્રણ લવિંગ નાખો અને પોતાના હાથને નજીક લઇ જઈને સેકો. તેનાથી તમારા ઠંડા હાથ ગરમ પણ થશે અને મહેંદી ઘાટ્ટી પણ થશે.

(5) મહેંદી ને દુર કરવા માટે સરસીયાનું તેલ લગાવો અને હાથને એક બીજા સાથે ઘસો. ક્યારેય પણ પાણીથી મહેંદી ન કાઢશો. પછી 12 કલાક સુધી હાથને સાબુ કે સોડા થી દુર રાખવા.

(6) હાથમાંથી સરસીયા નું તેલ સાફ કરવા માટે થોડો ચૂનો લગાવી લો અને તેને આખી હથેળીઓ ઉપર લગાવો.

(7) મહેંદી લગાવવામાં સૌથી સારી રીત છે કે તેને ગરમ રાખો. તમે જેટલા હાથ ગરમ રાખશો એટલી જ મહેંદી ઘાટ્ટી થશે.