મહિલાઓની દરેક જાતની નબળાઈ દુર કરે અને સુડોળ બનાવશે આ નુસખો ક્લિક કરી જાણી લો

 

એક એવો આયુર્વેદ નુસખો જે મહિલાઓની દરેક જાતની નબળાઈને દુર કરે છે તે મહિલાઓને સુડોળ બનાવશે અને નબળાઈ દુર કરશે.

મહિલાઓ સ્વભાવથી ખુબ જ ભાવુક હોય છે. કહેવામાં આવે છે મમતા, પ્રેમ, દયા અને સેવા આ બધા ગુણ તેમાં જન્મથી જ હોય છે, તેથી તે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયા પછી પારકા ઘરને પોતાનું બનાવીને દિવસ રાત તેની સેવામાં લગાડી દે છે. તેવામાં મોટાભાગની મહિલાઓ પોતાની ઉપર ધ્યાન નથી આપી શકતી. ધ્યાન ન આપવાને લીધે ઘણી વખત પોતાની બીમારીઓને છુપાવી રાખે છે.

આવી રીતે અંદર ને અંદર તે નબળી થતી જાય છે. શ્વેત રક્ત પ્રદર, રક્ત પ્રદર, માસિક ધર્મની અનિયમિતતા, નબળાઈ દુબળાપણું, માથાનો દુખાઓ વગેરે. આ બધી બીમારીઓ શરીરને સ્વસ્થ અને સુડોળ નથી રહેવા દેતી. તેથી અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ એક એવો આયુર્વેદિક નુસખો જે મહિલાઓની દરેક જાતની નબળાઈને દુર કરે છે.

આ નુસખા ને તમે ઘરે બનાવી શકો છો કે પછી છેલ્લે નામ આપ્યું છે એ આયુર્વેદિક સ્ટોર માં મળતી દવા પણ લઇ શકો છો.

સામગ્રી :

* સ્વર્ણ ભસ્મ કે વરખ 10 ગ્રામ,

* મોતી પીષ્ટિ 20 ગ્રામ,

* શુદ્ધ હિંગુલ 30 ગ્રામ,

* સફેદ મરચું 40 ગ્રામ,

* શુદ્ધ ખર્પર 80 ગ્રામ.

* ગાયના દૂધનું માખણ 25 ગ્રામ

* થોડો લીંબુનો રસ

બનાવવાની રીત :

પહેલા સ્વર્ણ ભસ્મ કે વરખ અને હિંગુલ ને ભેળવીને એક રસ કરી લો. પછી થોડું પ્રવાહી ભેળવીને માખણ સાથે વાટો. પછી લીંબુનો રસ કપડાને ચાર પડ વાળું કરીને ગાળી લો અને તેમાં ભેળવીને ચિકાસ દુર થાય ત્યાં સુધી વાટતા રહેવું . આઠ દસ દિવસ સુધી વાટવું જોઈએ. પછી તેની એક એક રત્તી ભાર ની ગોળીઓ બનાવો.
સેવન કરવાની રીત :

1 કે 2 ગોળી સવાર સાંજ એક ચમચી ચવનપ્રાસ સાથે સેવન કરો. આ દવાની સેવન કરવાથી મહિલાઓને પ્રદર રોગ, શરીર ધોવાવું, અને નબળાઈ વગેરેથી છુટકારો મળશે અને શરીર સ્વસ્થ અને સુડોળ બને છે.

આ દવા “સ્વર્ણ માલિની” વસંત ના નામે બજારમાં પણ મળે છે. તેના સેવનથી શરીર તાકાતવાન બને છે. શરીરના દરેક અંગોને શક્તિ મળે છે.