મોઢાના છાલા ઠીક કરવાના સૌથી સસ્તો અને સરળ હોમિયોપેથી ઉપાય જાણો એ દવા

 

મોઢામાં છાલા પડવા ની સમસ્યા હમેશા પેટની ગડબડ થી થાય છે. આ છાલા ક્યારેક જીભની અણી ઉપર તો ક્યારેક આખી જીભ ઉપર નીકળે છે. છાલા ને કારણે મોઢામાંથી વારવાર પાણી આવવા લાગે છે. આ છાલા માં બળતરા અને દુખાવો થાય છે. હોઠ ઉપર પણ છાલા આવી જાય છે. મોઢામાં છાલા પડી ગયા છે તો તેનો સીધો જ અર્થ થાય કે તમારું પેટ સાફ નથી થઇ રહ્યું અને મોટું આતરડું કચરાથી ભરેલું છે. તેના માટે એક સરળ ઉપાય છે કે પાણી ને સીપ સીપ કરીને પીવો. જેવું મોટું આતરડું સાફ થઇ જશે છાલા ક્યારેય નહી થાય.

વિડીયો અને એની નીચે નાં પેરેગ્રાફ માં જુઓ જલ્દી સારું થવા નો ઈલાજ

એક હોમીયોપેથીસ દવાનું નામ જણાવી દઉં છું જે તમને હોમીયોપેથીક ની દુકાન ઉપર થી મળી જશે જે મોટા આતરડા ને ખુબ જ ઝડપથી સાફ કરે છે. આ દવાનું નામ છે. બોરાક્ષ જી હા બોરાક્ષ. આ દવા ટંકણખાર (હિન્દી માં સુહાગા અને અંગ્રેજી માં બોરેક્ષ) માંથી બનાવવામાં આવેલ છે. જે પેટ સાફ કરવામાં સૌથો ઝડપી કામ કરે છે. તેની તમે ૩૦ થી ૨૦૦ પોટેસી માંથી ફક્ત ૩ ડોઝ લેવાથી જ તમારું મોટું આંતરડું સાફ થઇ જશે. પાણી જે કરશે તે ધીમે ધીમે કામ કરશે. બાગભટ્ટ જી કહે છે કે ઝડપી ના ચક્કર માં ન પડવું જોઈએ કેમ કે જે બીમારી ધીરે ધીરે આવી છે તે ધીરે ધીરે જ જશે.