”કનૈયા મોરલી વાળા રે” બેસ્ટ નવરાત્રી ગરબા ”મથુરા માં વાગી મોરલી”

નવરાત્રી નાં ઓલ ટાઈમ ફેમશ લોકગીતો કીર્તીદાન ગઢવી નાં આલબમ માંથી બનેલી બેસ્ટ નવરાત્રી ગરબા ની આ વિડીયો સહુ થી નીચે જોવા મળશે

ગુજરાતી ગરબા અને નવરાત્રી નાં બેસ્ટ ગીતો પર જુના વિડીયો સોસીયલ મીડિયા પર પણ હવે ધમાલ મચાવે છે.સોસીયલ મીડિયા માં લોકોમેસેજ કોપી પેસ્ટ કરી ને ને મોટા મોટા સુવિચારો થી હવે થાક્યા છે.

મેસેજ આગળ મોકલો નાં નામે ફેક ખોટી માહિતીઓ થી વોટ્સએપ ઉભરાઈ ગયું છે એનાથી લોકો નું ટેન્સન વધારી દીધું છે એકદમ ખોટી ફાલતું માહિતી યો નાં કચરા ને આગળ સેન્ડ કરી ને એક બીજા મુર્ખ બનવા થી વધુ કાઈ નથી થતું.

ટેન્સન પેદા કરતા વોટ્સઅપીયા વાતારણ ની બહાર ની રંગીન દુનિયા પણ છે જુયો આ વિડીયો

કનેૈયા મોરલી વાળા રે,
વાલીડા મોરલી વાળા રે…
તમે જશોદા ના જાયા રે
કનૈયા મોરલી વાળા રે…
હે તમેલાગો વ્હાલા વ્હાલા વ્હાલા વ્હાલા…

હે તમે લાગો વ્હાલા રે
કનેૈયા મોરલી વાળા રે..

અંબાઆવો તો રમીએ, અમને રમતા ના આવડે,

અમને રમીને બતલાઓ, ચૂંદડીની જોડ છે, માંય મારો ભાગ છે,

મેં બોલાવી કેમ ન આવે, એટલો મારો વાંક છે…

બહુચર… બહુચર… આવો તો રમીએ,

અમને રમતા ના આવડે, અમને રમીને બતલાઓ, કડલાની જોડ છે….

મથુરા વાગી મોરલી ગોકુળ કેમ રેવાય ભાઈ રણછોડ જી એ સોના હિંડોળે દ્વારિકા માં દીવા બળે ….

 

વિડીયો