તમારા રસોઈઘર માં આ હોય તો તેને ઉઠાવી ને બાર ફેંકી દો નહિ તો...

દોસ્તો શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું નથી ? કે જે રિફાઇન કરેલ તેલ થી તમે અને તમારા બાળકોનું માલિશ નથી કરી શકતા, જે રિફાઇન કરેલ તેલ તમે વાળ માં પણ નથી લગાવતા, તો પછી એ...