આવી ગયું ઓછી કિંમત વાળું મીની ટ્રેક્ટર જે કરશે મોટા ટ્રેક્ટર જેવા બધા જ કામ જોઈ લો વિડીયો

એક ખેડૂત માટે સૌથી વધુ જરૂરી એક ટ્રેક્ટર હોય છે. પરંતુ મોધું હોવાથી ખેડૂત ટ્રેક્ટર ખરીદી શકતો નથી. કેમ કે નાના માં નાનું ટ્રેક્ટર ઓછામાં ઓછું 4 લાખથી શરૂ થાય છે.

 

પરંતુ હવે એક એવું ટેક્ટર આવી ગયું છે જે ટ્રેક્ટર 4 ગણી ઓછી કિંમત હોવા છતાં પણ આ ટ્રેક્ટરથી એ બધા જ કામ કરી શકાય છે જે મોટા ટ્રેક્ટર થી થતા આવ્યા છે. જી હા આ છે ત્રિશુલ કંપની દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ આવેલ ત્રિશુલ મીની ટ્રેક્ટર.

પરંતુ હવે એક એવું ટેક્ટર આવી ગયું છે જે ટ્રેક્ટર 4 ગણી ઓછી કિંમત હોવા છતાં પણ આ ટ્રેક્ટરથી બધા જ કામ કરી શકાય છે. જી હા આ છે ત્રિશુલ કંપની દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ આવેલ ત્રિશુલ મીની ટ્રેક્ટર
(TRISHOOL MINI TRACTOR )

10 હોર્સ પાવર થી શરૂ થતું આ મીની ટ્રેક્ટર એક નાના ખેડૂતના બધાજ કામ કરી શકે છે. ત્રિશુલ મીની ટ્રેક્ટરથી તમે ખેડાણ, વાવણી, નિંદામણ, રોપાવું, ભાર ઉંચકવો।, જંતુનાશક છંટકાવ વગેરે તમામ કામ કરી શકો છો. જે ખેડૂતોનું કામ સરળ બનાવી દે છે. તેની શરૂઆતના 10 HP વાળા ટ્રેક્ટરની કિંમત આશરે 1 લાખ 75 હજાર રૂપિયા છે.

 

તેમાં બીજા મોડલોની કિંમત આ પ્રમાણે છે.

12 HP – 250000/-

16 HP – 265000/-

22 HP – 325000/-

ત્રિશુલ મીની ટ્રેક્ટર 10 HP ની જાણકારી આ પ્રમાણે છે.

એન્જીન – 510 CC , ફોર સ્ટ્રોક

લંબાઈ – 1950 MM . પહોળાઈ – 860 MM . ઊંચાઈ – 1250 MM .

વજન – 550 કિલોગ્રામ

એન્જીન સિલેન્ડર – એક

પ્રકાર -ઇઅર કુલ્ડ ડીઝલ ઈન્જીન

RATED RPM – 3000

ડીઝલ નો વપરાશ – 750 મી.લી એક કલાકમાં

ગિયર – 3 આગળ. 1 રિવર્સ

કોઈએ ખરીદ્યું હોય ને કેવું છે એ તમે કોમેન્ટ માં જરૂર જણાવશો

બીજા મોડલો ની જાણકારી નીચે નાં ફોટા માં છે. એની નીચે વિડીયો માં ફોન નંબર વગેરે જોવા મળશે

નીચે વિડીયો માં ફોન નંબર વગેરે જોવા મળશે

વિડીયો