આ રોટલી કબજીયાત થી લઈને બવાસીર, શરદી, રૂસી અમે પુરુષત્વ ઉપર કરે છે ખુબ જ ફાયદા

ચણા શરીરમાં શક્તિ લાવવા વાળા અને ભોજનમાં રૂચી પેદા કરવા વાળા છે. સુકા પલાળેલા ચણા ખુબ રુક્ષ અને વાત તથા કુષ્ટ નો નાશ કરવાવાળા હોય છે. ઉકાળેલા ચણા નરમ, રુચિકારક, પિત્ત, શુક્રનાશક, ઠંડા, કશેલા, વાતકારક, ગ્રાહી, હલકા, કફ અને પિત્તનાશક હોય છે.

ચણા શરીરને એકદમ તંદુરસ્ત બનાવે છે. લોહીમાં જોશ પેદા કરે છે. યકૃત અને પ્લીહા ને માટે લાભદાયક રહે છે. તબિયત ને સારી કરે છે. લોહીને સાફ કરે છે. ધાતુને વધારે છે. આવાજ ચોખો કરે છે. લોહીને લગતી બીમારીઓ અને વાદી માં લાભદાયક થાય છે. તેના ઉપયોગથી પેશાબ ખુલાશાબંધ આવે છે. તેને પાણીમાં પલાળીને ચાવવાથી શરીરમાં શક્તિ આવે છે.

ચણા ખાસ કરીને કિશોરો, યુવાનો તથા શારીરિક મહેનત કરવા વાળાઓ માટે પોષ્ટિક નાસ્તો હોય છે. તે માટે ૨૫ ગ્રામ દેશી કાળા ચણા લઈને સારી રીતે સાફ કરીલો. મોટા જાડા ચણા ને લઈને સાફ સફાઈ, જીવડા કે ડંખ વાળા કે તૂટેલા ચણા કાઢીને ફેકી દેવા જોઈએ.

ચણાની રોટલી બનાવવાની રીત :

ચણાની રોટલી ખુબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. ફોતરા સહિત ચણાને વાટીને લોટ બાંધીને રોટલી તૈયાર કરી શકાય છે. જો તે લોટમાં થોડો ઘઉં નો લોટ ભેળવીએ તો આ મિસ્સી રોટલી કહેવાય છે. તેને પાણીની મદદથી ગૂંદીને ૩ કલાક પછી ફરી વખત ગૂંદીને રોટલી બનાવો.

આ રોટલી ચામડીને લગતી બીમારીઓ જેવા કે ખંજવાળ, ધાધર, ખરજવું, એક્જીમાં માં ખુબ જ ફાયદાકારક છે, તેમાં શકભાજી નો રસ ભેળવી દેવાથી તે આનાથી વધુ ગુણકારી થઇ જાય છે.

બાળકોને મોંઘી બદામ ને બદલે કાળા ચણા ખવરાવવા જોઈએ તેનાથી તે વધુ સ્વસ્થ રહેશે. જ્યાં એક ઈંડામાં ૧ ગ્રામ પ્રોટીન અને ૩૦ ગ્રામ કેલેરી ઉષ્મા ની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યાં આ ભાવના કાળા ચણા માં ૪૧ ગ્રામ પ્રોટીન અને ૮૬૪ કેલેરી ઉષ્મા પ્રાપ્ત થાય છે.

ચણા ની રોટલીના પાંચ લાભ :

૧. શરદી :

૫૦ ગ્રામ વાટેલા ચણાને એક કપડામાં બાંધીને પોટલી બનાવી લો. આ પોટલી ને હળવી ગરમ કરીને નાકમાં લગાવીને સુંધવાથી બંધ નાક ખુલી જાય છે અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી નથી.

ગરમ ગરમ ચણાને કોઈ રૂમાલમાં બાંધીને સુંધવાથી શરદી માં સારું થઇ જાય છે. ચણાને પાણીમાં ઉકાળીને તેના પાણીને પી જાઓ અને ચણાને ખાઈ લો. ચણામાં સ્વાદ માટે કાળામરી અને થોડું મીઠું નાખી દો.ચણાનું સેવન કરવું શરદી માં ખુબ જ લાભ કરે છે.

૨. ખૂની બવાસીર :

શેકેલા ગરમ ચણા ખાવાથી ખૂની બવાસીર માં લાભ મળે છે.

૩. પોરુષત્વ :
એક મુઠી શેકેલા ચણા કે પલાળેલા ચણા પાંચ બદામ ખાઈ ને દૂધ પીવાથી પોરુષોત્વ વધે છે, જેનાથી લગ્ન જીવન આનંદદાયક બને છે.

૪. કબજિયાત :

એક કે બે મુઠ્ઠી ચણાને ધોઈને રાત્રે પલાળી દો. સવારે જીરું અને સુંઠ ને વાટીને ચણા ઉપર નાખીને ખાવ. કલાકો સુધી ચણા પલાળેલા પાણીને પણ પી લેવાથી કબજિયાત દુર થાય છે.

અંકુરિત ચણા, અંજીર અને મધ ભેળવીને કે ધઉં ના લોટમાં ચણાને ભેળવીને તેનો રોટલી ખાવાથી કબજિયાત માટી જાય છે.

રાત્રે લગભગ ૫૦ ગ્રામ ચણા પલાળી દો. સવારે આ ચણાને જીરું તથા મીઠા સાથે ખાવાથી કબજિયાત દુર થઇ જાય છે.

૫. રૂસી :

ચાર મોટી ચમચી ચણાનો લોટ એક મોટો ગ્લાસ પાણીમાં ભેળવીને વાળમાં લગાવો. ત્યાર પછી માથું ધોઈ લો. તેનાથી માથાની ફરસ કે રૂસી દુર થઇ જાય છે.