ફક્ત 2 ટીપાથી મોતિયાબિંદ, ચશ્મા, કાનમાં દુ:ખાવો, કાનમાં પરુની સમસ્યાનો મૂળથી ખાત્મો કરો આનાથી

રાજીવભાઈ કહે છે કે ગાય રાખવી છે તો દેશી રાખો નહિ તો નહિ રાખો. કારણ કે દેશી ગાયનું મૂત્ર અને દૂધ જ ઔષધીય રીતે ગુણવાન હોય છે અને કોઈ બીજી ગાયનું નહિ.

હવે તમે કહેશો કે દેશી ગાયનું દૂધ ઓછું હોય છે, તો ભગવાને આ દેશમાં ખુબ મોટો બેલેન્સ બનાવ્યું છે. વધારે દૂધની ગાય પણ છે અને ઓછા દૂધની પણ, અને બંને પોત પોતાની જગ્યાએ ઉપયોગી છે. જેમ કે જે ગાય ઓછું દૂધ આપે છે તેના વાછરડું ખુબ મજબૂત હોય છે, અને જે ગાય ખુબ વધારે દૂધ આપે છે તેના વાછરડું ખુબ કમજોર હોય છે. એટલે ઓછું દૂધ આપનારી ગાય વાછરડા માટે હોય છે અને વધારે દૂધ આપનારી ગાય આપણા માટે.

આ દેશમાં આવી પણ ગાય છે જે 65 લીટર દૂધ આપી દે છે, જો કે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. કોઈ પણ ગાડીથી મોંઘી નથી, આ ગાય મોટાભાગે હરિયાણા અને પંજાબમાં જોવા મળે છે. તે ગાયોને શેરડીનો ઉપરનો ભાગ ખુબ પસંદ છે. આ ચારો આપશો તો દૂધ વધતુ રહે છે.

તેમજ એવી પણ ગાય છે જે 1 લીટર દૂધ આપે છે, પણ તે ગાયનો તિરસ્કાર ન કરો. કારણ કે તેમના વાછરડા મોટા થઇને મજબૂત બળદ બને છે અને એવું નથી કે બળદની જરૂર પડતી નથી. કારણ કે જયારે ડીઝલ 100 રૂપિયા લીટર થઇ જશે તો ટ્રેકટર કેમ ચલાવશે ખેડૂત, તે લોકોનો ખર્ચ ખુબ વધી જશે.

દેશી ગાયનું જે વાછરડું બળદ બને છે, તે ઓછામાં ઓછું 3 ટન સુધી માલ ખેંચી શકે છે. અને જે વધારે દૂધ આપનારી ગાય છે તેનો વાછરડું 3 ટન માલ તો લઈને જશે પણ વચ્ચે રસ્તામાં 3 જગ્યા પર રોકાશે અને અને જે ઓછું દૂધ આપનારી ગાયનું વાછરડું છે તે ભાગે પણ ખુબ ઝડપી છે. ઘોડા પણ સ્પર્ધા કરી શકે નહિ. તમે કહેશો કે રાખશું ક્યાં? તો જયારે તમે ટ્રેકટર અને અન્ય મશીનોના માટે જગ્યા ખરીદી શકો છો તો આના માટે કેમ નહિ ખરીદી શકો?

જો તમે એક ગાય પાળો છો, તો વર્ષની તેની આવક 2 લાખ રૂપિયા છે. કિંમત ફક્ત 20 હજાર, 20 હજારનું ખાશે અને 2 લાખનું દૂધ, ઘી ના રૂપમાં, માખણના રૂપમાં, ગોમૂત્રના રૂપમાં અને ગોબરના રૂપમાં આવક અને જે ગાય વૃદ્ધ થઇ જાય છે દૂધ આપવાનું બંધ કરી નાખે છે, તો પણ આવક સવા એક લાખ થશે.

તો ઇનપુટ ઓછું છે અને આઉટપુટ વધારે છે. જો ગાયના દૂધનો બિઝનેશ પણ આજથી શરુ કરીએ તો એટલે દૂધનું, ધીનું, માખણનું, તો થોડા વર્ષો પછી સરકાર તમને કહેશે કે જગ્યા જગ્યા ગોબર ગૈસ પ્લાન્ટ લગાઓ સિલેન્ડર ભરો અને ગાડીઓ ચલાવો કારણ કે ડીઝલ અને પેટ્રોલ ખુબ મોંઘુ થઇ રહ્યું છે, અને જો તમે દૂધ વેચો તો ગાયની સંખ્યા વધશે મૂત્ર વેચો દવાના માટે તો પણ ગાય વધશે, છાણ વેચો ખાતર માટે એ તો પણ ગાય વધશે તો આ રીતે તમે ગાયોને બચાવી શકો છો અને ગાયની સંખ્યા વધશે.

ગૌ મૂત્રના લાભ :

ગાયના દૂધના ફાયદા તો તમે ઘણા સાંભળ્યા હશે કે તે પોષણની સાથે સાથે એક ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુધતો એક બોનસના રૂપમાં છે. સૌથી અસરકારક વસ્તુ તો ગૌમૂત્ર છે, જેની બરાબરી કોઈ બીજી ઔષધિ કરી શકતી નથી.

વાગભટ્ટજી જણાવે છે કે આંખનો કોઈ પણ રોગ, બધા કફના રોગ છે જેમ કે મોતિયાબિંદ, ગ્લુકોમા અને રેટીનલ ડીટેચમેન્ટ જેનો દુનિયામાં કોઈ ઈલાજ છે જ નહી. ઓપરેશનથી પણ નહિ, જેનો થાય પણ સફળ થતો નથી. જો અમેરિકામાં ચાલ્યા જાઓ તો પણ ઇલાજ માટે ડોક્ટર પણ જણાવશે, ઓપરેશન તો કરી દેશું પણ વિઝન આવવાની કોઈ ગેરેન્ટી નથી, અને આંખ લાલ થઇ જવી આંખ માંથી પાણી આવવું, આંખમાં બળતરા આવી જ નાનીથી લઈને મોટી બીમારી બધુ ગોમુત્રથી સારું થાય છે.

અને કંટ્રોલ નથી ક્યોર (cure) થાય છે, મૂળથી ખત્મ થાય છે. ફક્ત કરવું એટલું જ છે કે દેશી ગાયનું મૂત્ર કપડાથી ગાળીને એક એક ટીપા આંખમાં નાખો. દોઢ મહિનામાં ચશ્માનો નંબર ઓછો થઈ જશે, અને 3 મહિનામાં ચશ્મા ઉતરી જશે. ગ્લુકોમા 4 સવા 4 મહિનામાં બિલકુલ સારું થઇ જશે. કેટરેક્ટ જો સારું કરવું હોય તો 6 મહિનામાં સારું થઇ જશે અને રેટીનલ ડીટેચમેન્ટ જો સારું કરવાનું હોય તો 1 વર્ષથી 1.5 વર્ષ જેવું લાગે છે પરંતુ સતત નાખતા રહો 1-1 ટીપા ગોમૂત્ર.

બાળકોના જો કાન વહી રહ્યા હોય, કાન માંથી જો મવાદ નીકળી રહ્યું હોય તો 2 કે 3 દિવસ 1-1 ટીપા સવાર સાંજ આપો નીકળવું બંધ થઇ જશે.