ગૌમૂત્ર કેન્સર, હૃદયરોગ અને ડાયાબિટીસ નાબૂદ કરી શકે છે, જૈન કાવ યુરિન થેરાપીથી સાજા થયા છે લોકો.

14 માર્ચ 2005 ના ન્યૂઝમાં આવેલ આર્ટિકલ છે જે મુજબ ગૌમૂત્ર અર્કથી આંતરડાના કેન્સર નાબૂદ થઈ ગયું હતું.

હાડકાં ના કેન્સર થી પગ કા પવાની સલાહ મળ્યા પછી ગૌમૂત્ર પીનાર કિશોર ચાલતો થઈ ગયો.

ગૌમૂત્ર થી નેવું ટકા બ્લોક રક્તવાહિની ખુલી ગઈ.

ગૌમૂત્રમાં રહેલ ગલાયોનેકસોલ નામનું ઘટક કેન્સરની સારવારમાં લાભદાયી પુરવાર થયેલ છે.

કિડની ની બીમારીને કારણે ડાયાલીસીસ કરાવતા દર્દીઓ માટે પણ ગૌમૂત્ર અને પંચગવ્ય અસરકારક જોવા મળી રહ્યું છે.

એક ખાસ બાબત, જ્યાં ગૌમૂત્ર તાજું મળી શકે તેમ ન હોય તેને બદલે ગૌમૂત્ર અર્ક, ગૌમૂત્ર ઘનવટી અથવા ગૌમૂત્ર આસવ પી શકાય છે.

જૈન કાવ યુરિન થેરાપી (JAIN’S COW URINE THERAPY) મુજબ વિવિધ પ્રકાર ના કેન્સર જેવાકે Breast Cancer, Cervical/ Cervix Cancer, Ovarian Cancer, Blood Cancer CLL, ALL and CML, Leukemia, Lymphoma, Multiple Myeloma, Bone Cancer, Oral Cancer, Mouth Cancer, Tongue Cancer, Thyroid Cancer, Throat Cancer, Larynx Cancer, Brain Cancer, Brain Tumor, Colorectal Cancer, Esophageal Cancer, Skin Cancer, Stomach Cancer, Prostate Cancer, Renal Cell Carcinoma, Kidney Cancer, Sarcoma, Submucous fibrosis, Urinary Bladder Cancer, Prostate Cancer, Kidney Cancer, Hepatocellular Carcinoma, Liver Cancer, Soft Tissue Sarcoma, Blastoma, Anal Cancer, Capillary Haemangioma, Gall Bladder Cancer, Hodgkin’s Lymphoma, Non-Hodgkin’s Lymphoma વગેરે માં ક્લિનિકલ ટ્રાયલથી સંશોધન કરીને મટાડેલ છે.

લિંક : https://www.cowurine. com/

અંતે , ગૌમૂત્ર એક પ્રકારનું રસાયન છે જે વિવિધ રોગને મટાડનાર, રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર, સ્વાસ્થય વધારો કરનાર તેમજ બેઠાડું જીવન જીવનાર ને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે.

જય હો ગાવડી.

શરદ ગજેરા. નારાયણસ્વરૂપ દેશીગીર ગૌશાળા, ગોંડલ.