ઘરમાં નો ફાવે તો લોજ માં રેવું, પડે ગરમી તો હોજ માં રેવું, ધંધો મલે કે નઈ પણ ખોજ માં રેવું”

”મોજ માં રેવું” ગુજરાતી શબ્દ બહુ જુનો છે. જેની ઉપર ઘણા ગીતો બન્યા છે જેમાનું એક વિડીયો સોંગ તમને નીચે જોવા મળશે સાથે મોજમાં રેવું શબ્દ પર પ્રખ્યાત જુનું લોકગીત પણ કવિ દાદ નું છે

મોજમાં રેવું મોજમાં રેવું, મોજમાં રેવું મોજમાં રેવું રે.

અગમ અગોચર અલખ ધણીની ખોજમાં રેવું

સંસાર ખોટો કે સપનું ખોટું સૂઝ પડે નઇ રે,

યુગ વિત્યા ને યુગની પણ જુઓ સદીયુંથઇ ગઇ રે

મરમી પણ ઇનો મરમ ન જાણે કૌતુક કેવું રે….મોજમાં….

ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોત્યો ગહન ગોવિંદો રે.

ઇ રે હરી ભગતું ને હાથવગો છે પ્રેમ પરખંદો રે

આવા દેવ ને દીવો કે ધૂપ શું દેવો દિલ દઇ દેવું રે…મોજમાં …

લાયલાગે તોયે બળે નહીં એવા કાળજા કીધા રે

જીવન નથી જંજાળ જીવન જીવવા જેવું રે….મોજમાઁ…

રામક્રૂપા એને રોજ દિવાળી રંગના ટાણા રે

કામ કરે એની કોઠી એ કોઇ દિ’ ખૂટે ન દાણા રે

કીએ અલગારી કે આળસુ થઇ ભવ આયખું ખોવું રે…મોજમાઁ…

– કવિ દાદ

મોજમાં રેવું પર એક કોમેડી પંક્તિયો પણ લખાયેલી છે નીચે થોડી એ પણ વાંચો

મોજ માં રેવું..

ઘરમાં નો ફાવે તો લોજ માં રેવું..

પડે ગરમી તો હોજ માં રેવું..

તલવાર ભલે બુઠ્ઠી પણ ફોજ માં રેવું

ધંધો મલે કે નઈ પણ ખોજ માં રેવું

કાયમી નોકરી ન મલે તો રોજ માં રેવું

પણ બાપલા રેવું તો બસ મોજ માં રેવું

નીચે જુયો હાર્ટટચિંગ સોંગ ”મોજ માં રેવું મોજ માં રેવું”

વિડીયો