ખાતું ખોલવા માટે હવે નહિ લગાવવા પડે ચક્કર, પોસ્ટમેન ઘરે આવી કરી જશે આ કામ

“ડાકિયા ડાક લાય, ડાકિયા ડાક લાય” આ ફેમસ ગીત તો સાભળ્યું જ હશે.

ટપાલ લઈને આવતા ટપાલી હવે તમારું હરતું ફરતું માઈક્રો એટીએમ બનવા જઈ રહ્યા છે. હવે તમે ઘરે બેઠા જ તમારી પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલીને એક લાખ રૂપિયા સુધી જમા કરાવી શકો છો અને જયારે ઈચ્છો વગર કોઈ ટેક્સ આપીને રૂપિયા ઉપાડી શકો છો.

આ સુવિધા શરુ થવાથી પોસ્ટ ઓફીસમાં ખાતું ખોલાવવા વાળા હજારો લોકોની મનપસંદ અને ખાતામાં ઓછી રકમ હોવાથી કપાતા ભારે ટેક્સથી બચશે. આ સુવિધા બસ્તર ડીવીઝનથી દરેક જીલ્લામાં એક મહિનાની અંદર શરુ થનાર છે.

ભારત સરકાર દેશના રાયપુર અને રાંચી પોસ્ટ પરીમંડળમાં કેશલેસ અર્થ વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક શરુ કરેલ છે જે ધીમે ધીમે આખા દેશમાં શરુ થઈ શકે છે. હવે પોસ્ટ બેંકની શાખાઓ બસ્ટર ડીવીઝન ના જગદલપુર, કાંકેર, દંતેવાળા, સુકમા, વિજાપુર, નારાયણપુર અને કોન્ડાગાવની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફીસમાં એક મહિનાની અંદર શરુ કરવામાં આવી રહેલ છે.

અહિયાં કોઈપણ વ્યક્તિ પોસ્ટ બેંકમાં પોતાના આધાર કાર્ડ ઉપર માત્ર ૨૦૦ રૂપિયા જમા કરીને ખાતું ખોલાવી શકે છે. તેના માટે તેમને પોસ્ટ ઓફીસ આવવાની પણ જરૂર નથી.

 

નાના તબક્કામાં લાભ :-

જગદલપુર આવેલ મુખ્ય પોસ્ટ ઓફીસના અધિક્ષક ઉમાશંકર સિંહના નાના તબક્કાને ફાયદો પહોચાડવા માટે આ સુવિધા શરુ કરવામાં આવેલ છે. તમારા ઘરે ટપાલ પહોચાડવા વાળા ટપાલીને રકમ આપીને ખાતું ખોલાવી શકાય છે.

જયારે પણ તમે તેનાથી રકમ જમા કરાવશો કે રકમ ઉપાડશો. તે તમને હંમેશા રસીદ આપશે. કોઈપણ વ્યક્તિ એક લાખ રૂપિયા સુધીની રકમ પોતાના ખાતામાં જમા કરાવી શકે છે અને જયારે પણ ઈચ્છો વગર કોઈ ટેક્સ આપી જોઈએ એટલી રકમ ઉપાડી શકે છે.

ટપાલીને મોબાઈલ :-

જણાવવામાં આવે છે કે પોસ્ટ બેંક માટે શહેરી વિસ્તારના પોસ્ટમેન અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં મદદનીશ ટપાલ વિતરક ને ખરેખર મોબાઈલ આપવામાં આવી રહેલ છે. તેના માધ્યમથી જ તે માઈક્રો એટીએમની જેમ સેવા આપશે. તેના માટે નવી ભરતી કરવામાં આવી રહેલ છે અને તેને પ્રશિક્ષિત પણ કરવામાં આવશે. પોસ્ટ વિભાગ ઉત્તમ નેટવર્ક આપનારી કંપનીની સેવાઓ લેશે. તે બિએસએનએલની સુવિધા લેવી મુશ્કેલ નથી.

 

પોસ્ટ બેંક આપશે કાર્ડ :-

પોસ્ટ વિભાગ પોસ્ટ બેંકના પોતાના તમામ વપરાશકર્તા ઓને ડેબીટ કાર્ડ આપશે જેના વડે તે કોઈપણ દુકાનમાં ખરીદી કરી શકશે. કેશલેસ અર્થવ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જ ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેન્કિંગ શરુ કરેલ છે. તેના માટે વપરાશકર્તા એ કોઈ ટેક્સ નહી લગાવવામાં આવે. આ સુવિધા જલ્દી જ શરુ થનાર છે. સંભાગની તમામ પોસ્ટ ઓફિસો માટે જુદા જ કાઉંટર બનાવવામાં આવેલ છે. બસ તેના લોકાર્પણ ની રાહ છે.