છુઈમુઈ (લજામણી) જાણો કેવી રીતે કરે છે રોગોને છુ-મંતર જાણો ડાંગ નાં આદિવાસીઓ નાં પ્રયોગ

લજામણી ભેજ વાળી જગ્યાઓ ઉપર વધુ જોવા મળે છે તેના નાના છોડમાં ઘણી ડાળીઓ હોય છે. તેનું વાનસપ્તિક નામ માઈમોસા પુદીકા છે. આખા ભારતમાં થતા આ છોડ અનેક રોગો ના નિવારણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેના પાંદડાને અડવાથી તે સંકોચાઈને એક બીજા સાથે જોડાઈ જાય છે. એટલા માટે તેને લજામણીના નામથી ઓળખવામાં આવે છે તેના ફૂલ ગુલાબી રંગના હોય છે. લજામણીના છોડ એક વિશેષ છોડ છે તેના ગુલાબી ફૂલ સુંદર લાગે છે અને પાંદડા અડવાથી મુરઝાઈ જાય છે. તેને લજામણી કહે છે. તમે તેને અડવા જશો તેના પાંદડા શરમાઈને સંકોચાઈ જશે. તેના આ સ્વભાવને કારણે તેને શરમાળ ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ છોડ આદિવાસી વિસ્તારોમાં હર્બલ નુસખા તરીકે અનેક રોગોના નિવારણ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

લજામણીના ઔષધીય ઉપયોગ :

પાતાલકોટના આદિવાસીઓ મુજબ લજામણીનું ઝાડ અને પાંદડાનું ચૂર્ણ દુધમાં ભેળવીને બે વખત આપવાથી હરસ અને ભગંદર રોગ ઠીક થઇ જાય છે. લજામણીના પાંદડાની એક ચમચી પાવડર દૂધ સાથે રોજ સવારે સાંજે લેવાથી હરસ કે પાઈલ્સ માં આરામ મળે છે. ગુજરાતના જાણકાર લજામણીના ઝાડ અને પાંદડાનો પાવડર દુધમાં ભેળવીને બે વખત આપવાથી હરસ અને ભગંદર જેવા રોગમાં આરામ મળે છે. ડાંગમાં આદિવાસી પાંદડાના રસને હરસ ના ઘા ઉપર સીધો લેપ કરવાની વાત કરે છે. તેમના મુજબ આ રસ ઘા ને સૂકવવાનું કામ કરે છે અને હમેશા થતા લોહીના વહેવાને અટકાવવામાં પણ મદદ કરે છે.

જો ખાંસી હોય તો લજામણીના ઝાડના ટુકડાની માળા બનાવીને ગળામાં પહેરી લો. નવાઈ ની વાત છે કે ઝાડના ટુકડા તત્વોને અડતા રહે, બસ એટલાથી ગળું ઠીક થઇ જાય છે. તે ઉપરાંત તેની ડાળીઓ ઘસીને મધમાં ભેળવો, તે ચાટવાથી કે પછી એમ જ તેની ડાળીઓને ચૂસવાથી ખાંસી ઠીક થાય છે. તેના પાંદડા ચાવવાથી પણ ગળાને આરામ મળે છે.

આ લજામણીના ૧૦૦ ગ્રામ પાંદડાને ૩૦૦ મી.લિ. પાણીમાં નાખીને રાબ બનાવવામાં આવે તો આ રાબ મધુમેહના રોગીઓને ઘણો ફાયદો થાય છે.

લજામણી અને અશ્વગંધાની ડાળીને સરખા પ્રમાણમાં લઈને વાટી લેવામાં આવે અને તૈયાર લેપને ઢીલા સ્તનો ઉપર હળવે હળવે માલીશ કરવામાં આવે તો સ્તનોનું ઢીલાપણું દુર થાય છે. સ્તનમાં ગાંઠ કે કેન્સરની શક્યતા હોય તો લજામણીની ડાળી અને અશ્વગંધાની ડાળી ઘસીને લગાવો.

લજામણીની ડાળીનું ચૂર્ણ (૩ ગ્રામ) દહીં સાથે ખૂની દસ્ત (ઝાળા) થી દસ્ત થી ઘેરાયેલ રોગીને ખવરાવવાથી દસ્ત જલ્દી બંધ થઇ જાય છે. આમ તો ડાંગી આદિવાસી નું માનવું છે કે ડાળીના પાણીમાં તૈયાર રાબ પણ દસ્ત અટકાવવામાં અસરકારક હોય છે.

લજામણી ના પાંદડા અને ડાળીમાં એન્ટીમાયક્રોબીયલ, એન્ટીવાયરલ અને એન્ટીફંગલ ગુણ હોય છે જેની પુષ્ઠી આધુનિક વિજ્ઞાન પણ કરે છે અને મજાની વાત એ પણ છે કે આદિવાસી વિસ્તારોમાં હર્બલ જાણીને આને પણ ત્વચા ચેપ લાગવા ઉપર તેના પાંદડાના રસને દિવસમાં ૩ થી ૪ વખત લગાવવાની સલાહ આપે છે.

ટાંસિલ્સ થાય તો તેના પાંદડા ને વાટીને ગળા ઉપર લગાવવાથી તરત જ સમસ્યામાં આરામ મળે છે. રોજ બે વખત આમ કરવાથી તરત રાહત મળી જાય છે., જેમને ગોઈટર ની તકલીફ હોય તેમને પણ આવી જાતનો ઉકેલ અપનાવવો જોઈએ.

uterus બહાર આવે છે તો, પાંદડા વાટીને રૂ થી તે જગ્યાને ધોઈ લો.

ડાંગ ગુજરાત નાં આદિવાસીઓ મુજબ ત્રણ થી ચાર ઈલાયચી, લજામણીની ડાળી ૨ ગ્રામ સેમલ ની છાલ (૩ ગ્રામ) ને એક બીજા સાથે ભેળવીને વાટી લેવામાં આવે અને તેને એક ગ્લાસ દુધમાં ભેળવીને રોજ રાત્રે સુતા પહેલા પીવું જોઈએ, તે નપુંસકતા દુર કરવા માટે એક અસરકારક નુસખો છે.

લજામણીની ડાળી ની રાબ તૈયાર કરીને સાંપ કરડવા ઉપર જે જગ્યાએ સાંપ કરડ્યો હોય ત્યાં લગાવવાથી ઝેરની અસર ઓછી થઇ જાય છે. ઘણા વિસ્તારોમાં સાંપ કરડવા ઉપર રોગીને આ રસનું સેવન પણ કરાવવામાં આવે છે.
હ્રદય કે કીડની વધી ગયેલ છે, તેમને shrink કરવી છે, તો આ છોડને સંપૂર્ણ સુકવીને, તેના પાંચો અંગો (ફૂલ, પાંદડા,છાલ, બીજ અને મૂળ) નું પાંચ ગ્રામ ૪૦૦ ગ્રામ પાણીમાં ઉકાળો. ચોથા ભાગનું બાકી રહે તે સવારે ખાલી પેટ પી લો.

લજામણીના પાંદડાને પાણીમાં વાટીને નાભીના નીચેના ભાગમાં લેપ કરવાથી પેશાબનું વધુ પ્રમાણમાં આવવાનું બંધ થઇ જાય છે. પાંદડાના રસની ૪ ચમચી પ્રમાણે દિવસમાં એક વખત લેવાથી પણ ફાયદો થાય છે.

આ છોડ ઘણો ગુણવાન છે અને ખુબ વિનમ્ર પણ, તેથી તો એટલું શરમાળ છે. તમે પણ તેને શરમાતા જોઈ શકો છો. બસ તમારા કુંડામાં લગાવો અને પાંદડા લઈને ભરી દો.