આ પાંચ મિત્રોની સહાયથી ભગવાન કૃષ્ણ એ શીખવ્યો દુનિયામાં મિત્રતાનો મતલબ

કૃષ્ણજી ઘણા સારા હતા. તેના મિત્રો પણ મોટા સારા સારા હતા. તે મિત્રતા નિભાવવાનું ઘણું સારી રીતે જાણતા હતા. કૃષ્ણ ભગવાનના ઘણા બધા મિત્ર હતા, તે મસ્તી પણ ઘણી કરતા હતા અને તેનું ધ્યાન પણ ઘણું રાખતા હતા. તેમના પાંચ મિત્રો તો ઘણા જાણીતા હતા. અમે તેમના વિષે તમને જણાવીશું.

દ્રૌપદી :

દ્રૌપદીને કૃષ્ણા પણ કહેવામાં આવે છે. તેમની અને કૃષ્ણની મિત્રતા એકદમથી અલગ હતી. તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે કોઈ બીજા ભગવાનના મહિલા મિત્ર રહ્યા હોય. દ્રૌપદીના લગ્ન પાંડવો સાથે થયા હતા. જયારે કૌરવોની સભામાં દ્રૌપદીનું અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું હતું તો કૃષ્ણએ જ વસ્ત્રાવતાર લીધો અને દ્રૌપદીનું રક્ષણ કર્યુ હતું.

સુદામા :

“देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिके करुनानिधि रोये।

पानी परात को हाथ छुयो नहिं, नैनन के जलसों पग धोये।”

સુદામા કૃષ્ણના મિત્ર હતા, તેમણે શ્રીકૃષ્ણ અને તેમના ભાઈ બલરામ સાથે સંદીપન ઋષિના આશ્રમમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તે ત્યાંના સુદામા હતા. જે ચણા ખાતા હતા, કૃષ્ણજીને આપતા ન હતા અને પૂછવા ઉપર કહી દેતા હતા મારા તો દાંત ઠંડીથી કચકચી રહ્યા છે. પછી તે સુદામા ઘણા ગરીબ થઇ ગયા. પરંતુ ગરીબ હોવા છતાં પણ કૃષ્ણ પાસે મદદ માટે જતા ન હતા. પછી તેમની પત્નીએ ઘણું દબાણ કર્યુ તો તે ગયા. સાથે જ ચણા લઇને ગયા. કૃષ્ણએ બધા ચણા ખાઈ લીધા. પરંતુ તેને થોડા પણ ન આપ્યા. પછી તે ઘરે પાછા આવ્યા તો ત્યાં તેનો મહેલ બની ગયો હતો.

અક્રૂર :

અક્રૂર કૃષ્ણના કાકા હતા. તે એ હતા જે કંસના કહેવાથી તેમને અને બલરામને મથુરા લાવ્યા હતા. કંસને માર્યા પછી કૃષ્ણજી તેમના ઘરમાં રોકાયા હતા. સ્યમંતક મણી, જેની ચોરીનો આરોપ કૃષ્ણજી ઉપર લાગ્યો તે એમની પાસે હતો. એ ડરને લીધે અક્રૂર કાશી જતા રહ્યા હતા. પછી કૃષ્ણજીના કહેવાથી પાછા તે મણીને લઇ આવ્યા અને કૃષ્ણજી ઉપરથી આરોપ દુર થયો.

સાત્યકી :

સાત્યકી બાળપણથી જ કૃષ્ણ જીને ફોલો કરતા હતા. એટલા માટે કૃષ્ણજી પણ તેની ઉપર ઘણો વિશ્વાસ રાખતા હતા. અર્જુનએ સાત્યકીને ધનુષ્ય ચલાવતા શીખવ્યું હતું. જયારે કૃષ્ણજી પાંડવોના શાંતિદૂત બનીને હસ્તીનાપુર ગયા ત્યારે તેમની સાથે માત્ર સાત્યકીને લઇ ગયા હતા. કૌરવોની સભામાં જતા પહેલા તેમણે સાત્યકીને કહ્યું કે આમ તો હું મારું રક્ષણ કરી જ લઈશ, પરંતુ કોઈ વાત બની જાય અને હું મરી જાવ કે પછી પકડાઈ જાઉં તો તારે કાંઈ જ કરવાનું નથી. કેમ કે અમારી સેના તો મેં દુર્યોધનની મદદ માટે આપી રાખી છે. તને તો કાંઈ કરી નહિ શકે. અને મારા પકડાવાથી સેનાનું સુકાન તારી પાસે આવી જશે. એ સેનાનું તું કાંઈ પણ કરી શકે છે. સાત્યકી સમજુ હતો. તે સમજી ગયો તેને શું કરવાનું છે.

અર્જુન :

કૃષ્ણની ફઈબા કુંતી હતી, તેનો ત્રીજો દીકરો હતો અર્જુન. અર્જુન અને કૃષ્ણને ઘણું બનતું હતું. તેમના ભાઈ બલરામ સુભદ્રાના લગ્ન દુર્યોધન સાથે કરાવવા માંગતા હતા. પરંતુ તેમણે અર્જુન સાથે કરાવ્યા. કૃષ્ણના કહેવાથી અર્જુન સુભદ્રાને લઇને ભાગી ગયો હતો. અર્જુન અને કૃષ્ણ ચોક્કસ ટીમ અને સારી તાલીમ હતી. તેનું માર્ગદર્શન સરસ હતું. જયારે કોઈ એક અટકે તો બીજા તેને સંભાળતા. તે હેતુ માટે ગીતા લખવામાં આવી. તમિલ મહાભારતમાં એક વખત એક જાદુગરને મારવા એ બન્ને વેશ બદલીને પહોચી ગયા હતા. અને ઘણી સારી રીતે પોતાનું કામ પૂરું કરીને આવી ગયા. એવું ઘણી વખત આ લોકોએ વેશ બદલી બદલીને કર્યુ છે. જે સાબિત કરે છે, તે મિત્રની સાથે ઉંધી રીતે કામ કરવામાં પણ તેઓ ઘણા તેજ હતા.