તો એટલા માટે જુદા જુદા રંગના હોય છે રોડ ની સાઈડ નાં માઈલસ્ટોન, તમે પણ સમજી લો તેનો અર્થ

શું તમે ક્યારેય જોયું છે રોડની સાઈડ ઉપર રંગબેરંગી માઈલના પત્થર હોય છે. જુદી જુદી જગ્યાએ તે પોતાનો રંગ બદલી નાખે છે એટલે હાઇવે ઉપર મુસાફરી કરતા સમયે આ માઈલના પત્થરો કે માઈલસ્ટોન પોતાનો રંગ બદલ્યા કરે છે. શું તમે જાણો છો કે રોડની સાઈડ ઉપર કે હાઈવે ઉપર માઈલના પત્થરો કેમ હોય છે. કેમ તેનો રંગ અલગ અલગ હોય છે.

માઈલનો પત્થર એક જાતનો પત્થર છે જે આપણેને જણાવે છે કે નક્કી સ્થળથી આપણું જવાનું સ્થળ કેટલું દુર છે. ભારતમાં દરેક રોડ ઉપર એક જેવા માઈલના પત્થરો નથી હોતા. તે નિર્ભર કરે છે હાઇવે ઉપર જેમ કે રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ, રાજ્ય ધોરી માર્ગ, ધોરી માર્ગ, જીલ્લા અને ગામના રોડ માટે જુદા જુદા રંગની પટ્ટીઓ વાળા પત્થર હોય છે.
ભારતના ધોરીમાર્ગોમાં માઈલના પત્થર રંગીન કેમ હોય છે

(1) માઈલના પત્થર કે માઈલોસ્ટોન ઉપર પીળા રંગની પટ્ટી :

રોડ ઉપર ચાલતા સમયે કે હાઇવે પર મુસાફરી કરતા સમયે સાઇડમાં એક એવો પત્થર જોવા મળે જેનો ઉપરનો ભાગ પીળા રંગનો હોય તો સમજવું કે તમે નેશનલ હાઇવે કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ઉપર જઈ રહ્યા છો. તેનાથી તે વાતનો ખ્યાલ આવે છે કે પીળા રંગના પેંટેડ માઈલોસ્ટોન કે માઈલના પત્થર ભારતમાં ફક્ત રાષ્ટીય ધોરીમાર્ગ ઉપર જ લગાવવામાં આવે છે.

(2) માઈલના પત્થર કે માઈલસ્ટોન ઉપર લીલા રંગની પટ્ટી :

જયારે તમને રોડ ઉપર લીલા રંગનો પથ્થર જોવા મળે તો સમજવું કે તમે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ઉપર નહી પણ રાજ્ય ધોરીમાર્ગ કે સ્ટેટ હાઇવે ઉપર જઈ રહ્યા છો. ભારતમાં જયારે રોડનું નિર્માણ રાજ્ય દ્વારા થાય છે તો લીલા રંગના માઈલસ્ટોન કે માઈલના પથ્થર લગાડવામાં આવે છે અને આ રોડની જાળવણી સંપૂર્ણ રીતે રાજ્ય સરકાર કરે છે.

(3) માઈલના પથ્થર કે માઈલસ્ટોન ઉપર કાળા, લીલા કે સફેદ રંગની પટ્ટી :

જયારે તમને રોડ ઉપર કાળા, લીલા કે સફેદ રંગની પટ્ટી વાળા માઈલસ્ટોન જોવા મળે તો સમજવું કે તમે કોઈ મોટા શહેર કે જીલ્લામાં આવી ગયા છો. સાથે જ તે રોડ આવનારા જીલ્લાના નિયંત્રણમાં આવે છે. તે રોડની જાળવણી તે શહેરના પ્રશાશન દ્વારા જ કરવામાં આવે છે.

(4) માઈલના પથ્થર કે માઈલસ્ટોન ઉપર નારંગી રંગની પટ્ટી :

જયારે તમે રોડ ઉપર સાઇડમાં નારંગી રંગની પટ્ટીવાળું માઈલસ્ટોન કે પત્થર જોવા મળે તો સમજવું કે તમે કોઈ ગામ કે ગામના રોડ ઉપર છો. આ પટ્ટી પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ રોડ યોજનાના પ્રતિનિધિ કરે છે.
શું તમે જાણો છો કે રાજ્ય ધોરીમાર્ગ કે સ્ટેટ હાઇવે કોને કહે છે.

રાજ્ય ધોરીમાર્ગ (SH) : રાજ્ય ધોરીમાર્ગની લંબાઈ લગભગ 15000 કી.મી. હોય છે અને રાજ્યો દ્વારા દરેક રાજ્યમાં પ્રવેશ અને શહેરોમાં આંતરિક સંપર્ક સ્થાપિત કરવા માટે પ્રતિબંધિત કરી શકાય છે. શું તમે જાણો છો કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ કે નેશનલ હાઇવે (NH) કોને કહેવામાં આવે છે.

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (NH) : તે ભારતના મુખ્ય ધોરીમાર્ગ છે જે બધા શહેરો અને રાજ્યોને જોડવાનું કામ કરે છે. NH ને ભારત સરકાર (એટલે કે NHAI) દ્વારા અનુરક્ષણ કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 70000 કી.મી. થી પણ વધુ લાંબા હોય છે અને આ હાઇવે દ્વારા ઉત્તર-દક્ષીણ – પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરીડોર (NS-EW corridor) અને Golden Quadrilateral (GO) પણ બનાવે છે.

ઉત્તર દક્ષીણ કોરીડોર : જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં શ્રીનગરથી ભારત દક્ષિણી વિસ્તાર એટલે કે કન્યાકુમારી સુધી ફેલાયેલો છે. તેની મુખ્ય રોડની લંબાઈ 4000 કી.મી. છે.

પૂર્વ -પશ્ચિમ કોરીડોર : ગુજરાતમાં પોરબંદરના અસમમાં સિલચર સાથે જોડે છે અને આ રોડની કુલ લંબાઈ 3300 કી.મી. છે. ધ્યાન આપશો કે ઉત્તર-દક્ષીણ – પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરીડોર એક જ કોરીડોર છે નહી કે જુદા જુદા.

Goldaen Quadrilateral (GQ) : ભારતમાં ચાર મહાનગરોને જોડવાવાળા ધોરીમાર્ગ નેટવર્ક છે. દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નઈ અને કલકત્તા. GO ની કુલ લંબાઈ 5846 છે.

ઉપરના લેખથી તે જાતની જાણકારી મળે છે કે ભારતમાં હાઇવે ઉપર માઈલોસ્ટોન કે પછી પથ્થરના રંગ હોવા જુદા જુદા પ્રકારના હાઇવે વિષે જણાવે છે અને સાથે જ સાચી દિશાનું પણ જ્ઞાન કરાવે છે.