વિડિયો ગીત ….પાણી દા રંગ By પ્રિયંકા ખેર

નીચેના વિડીયો માં સાંભળો પ્રિયંકા ખેર નો અનોખો અવાજ…

પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે
પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે
માહિયા ના આયા મેરા માહિયા ના આયા મેરા

રાંઝણા ના આયા મેરા માહિયા ના આયા
રાંઝણા ના આયા મેરા માહિયા ના આયા
આઁખ દા નૂર વેખ કે અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે ….
પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે
પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે

કમલી હો ગઈ તેરે બીના આજ રાંઝણ મેરે
કમલી હો ગઈ તેરે બીના આજ રાંઝણ મેરે
બારીશ બરખા સબ કુછ બેહ ગઈ
આયા ની જીંદ મેરે આઁખ દા નૂર વેખ કે અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે ….
પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે
પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે

કોઠે ઉત્તે બેહકે અંખિયાં મિલો દે ના જણા હા મેનુ કભી છડ
તેરે ઉત્તે મર્દી પ્યાર તેનું કરદી મિલેગા તુજે ના કોઈ ઔર
તું ભી આ સબ નું છોડ કે ..મેરી અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે ….
પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે
પાણી દા રંગ વેખ કે ..અંખિયાં જો હંજુ રુડ દે

Vocals: પ્રિયંકા ખેર
Mixed and Mastered by: પ્રણવ યાજ્ઞિક

Original credits:
ગીત : પાણી દા રંગ
ફિલ્મ : વિકી ડોનોર
મ્યુઝિક લેબલ : ઈરોસ મ્યુઝિક
સિંગર અને કંપોઝર : આયુષ્યમાન ખુરાના

બીજા વધારે ગીતો સાંભળો પ્રિયંકા ના અવાજ માં Youtube પર type કરો ” પ્રિયંકાખેર મ્યુઝિક “…અને subscribe કરો અને બેલ પર ક્લિક કરવાનું ભુલાય

વિડીયો