મહાન ગણિતશાસ્ત્રી રામાનુજન ની ચમત્કારના કેટલાક નમૂના જોઈને તમેં આશ્ચર્યચકિત થઇ જશો.

આ છે શ્રીનીવાશ રામાનુજનનો જાદુઈ વર્ગ :

આ વર્ગ પોતાનામાં જ એક વિશેષ વર્ગ છે :

1. વર્ગની દરેક કોલમની સંખ્યાઓનો યોગ 139 છે.

22 + 88 + 10 + 19 = 139

12 + 17 + 24 + 86 = 139

18 + 9 + 89 + 23 = 139

87 + 25 + 16 + 11 = 139

2. વર્ગની દરેક રોની સંખ્યાઓનો યોગ 139 છે.

22 + 12 + 18 + 87 = 139

88 + 17 + 9 + 25 = 139

10 + 24 + 89 + 16 = 139

19 + 86 + 23 + 11 = 139

3. વર્ગમાં હાજર વિકણોની સંખ્યાઓનો યોગ 139 છે.

22 + 17 + 89 + 11 = 139

87 + 9 + 24 + 19 = 139

4.વર્ગના ચારેય કોણો પર હાજર સંખ્યાઓનો યોગ 139 છે.

22 + 87 + 19 + 11 = 139

5. વર્ગની વચ્ચે હાજર ચારેય સંખ્યાઓનો યોગ 139 છે.

17 + 9 + 24 + 89 = 139

6. અને સૌથી મોટી રસપ્રદ વાત પહેલી લાઈન મા હાજર અંક રામાનુજનની જન્મતિથિ છે.

22/12/1887

રામાનુજન નંબર – 1729

જે સમયે રામાનુજન બીમારીના કારણે દવાખાનામાં દાખલ હતા તે સમયે તેમને મહાન બ્રિટિશ ગણિતશાસ્ત્રી G.H.Hardy ટેક્સી કેબમાં આવ્યા હતા જેનો નંબર 1729 હતો. Hardyએ રામાનુજનને કહ્યું કે મને આ નંબર જરા પણ પસંદ નથી, તેમાં કઈ ખાસ નથી.

રામાનુજને કહ્યું કે ના મિત્ર આ ખુબ જ રોચક નંબર છે બે અલગ અલગ સંખ્યાઓવાળો ઘનનો યોગ છે….

રામાનુજન નંબરના કેટલાક બીજા નિરીક્ષણ :-

1. જો નકારાત્મક ઘનને મંજૂરી દેવામાં આવે તો 91 સૌથી નેનો ધન હશે. જે એકદમ રામાનુજન નંબરની રીતે કાર્ય કરશે.91 = 6 ^ 3 + ( ? 5 ) ^ 3 = 4 ^ 3 + 3 ^ 3

2. મનગમતી વાત એ છે કે 91 પણ 1729નો એક અવયવ છે ( 91 * 19 = 1729 )

3. 1729ને Hardy રામાનુજન નંબર પણ કેહતા હતા.

4. 1729 ને ટેક્સી કેબ નંબર પણ કહે છે.

ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિકને હોલિવૂડમાં ઘણું સમ્માન મળ્યું અને તેના પર એક ફિલ્મ પણ બની ” The Man Knew Infinity ” જેનું ટ્રેલર અહીંયા ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો.

વિડીયો