બધા પ્રકારના ચામડીના રોગ માટે વિશેષ આર્ટીકલ, વાંચો અને જાણો. કયા કયા પ્રકારના હોય છે ચામડીના રોગો?

ચામડીના રોગ માટે રામબાણ ઘરેલું નુસખા !!

એક પીડાદાયક રોગ ચામડીનો રોગ, માહિતીને શેર કરો, કોણ જાણે કોઈને ફાયદો થઇ જાય.

આ આખા શરીરની ચામડી ઉપર ક્યાય પણ થઇ શકે છે. અનિયમિત ખાવા પીવાનું, દુષિત આહાર, શરીરની સફાઈ ન થવી અને પેટમાં કૃમિ પડી જવા અને લાંબા સમય સુધી પેટમાં રહેવાને કારણે તેમનું મળ નસો દ્વારા અવશોષિત કરીને લોહીમાં ભળવાથી જાત જાત ના ચામડીના રોગ સહીત શારીરિક બીજી બીમારીઓ ફેલાવા લાગે છે જે માનવ માટે ઘણી નુકશાનકારક હોય છે.

ધાધરના લક્ષણ :-

ધાધરમાં ખંજવાળ ખુબ જ વધુ પ્રમાણમાં આવે છે કે તમે તેને ખંજોળતા જ રહો છો. ખંજોળયા પછી બળતરા થાય છે અને નાના નાના દાણા થાય છે.

ધાધર વધુ પ્રમાણમાં જનનાંગોના જોડાણ પાસે અને જ્યાં પરસેવો વળે છે અને કપડા ઘસાય છે. ત્યાં થાય છે. આમ તો આ શરીરમાં ક્યાય પણ થઇ શકે છે.

ખરજવું લક્ષણો :-

તેમાં આખા શરીરમાં સફેદ રંગના નાના નાના દાણા થઇ જાય છે. તેને ફોડવાથી પાણી જેવું તૈલી નીકળે છે જે પાકે એટલે ઘટ થઇ જાય છે. તેમા ખંજવાળ વધુ આવે છે, તે ખાસ કરીને હાથની આંગળીઓની વચ્ચે અને આખા શરીરમાં ક્યાય પણ થઇ શકે છે. તેના ખંજોળવાની વારંવાર ઈચ્છા થાય છે અને જયારે ખંજવાળી નાખીએ છીએ તો પાછળથી ઘણી બળતરા થાય છે. તે સ્પર્શ અને ચેપી રોગ છે. રોગનો ટુવાલ અને ચાદર ઉપયોગ કર્યા પછી આ રોગ આગળ વધે છે. જો રોગીના હાથમાં રોગ હોય અને તેની સાથે હાથ મિલાવો તો પણ આ રોગ સામે વાળાને થઇ શકે છે.

ઉકવત :-

ધાધર, ખરજવું, જાતનો એક રોગ ઉકવત પણ છે, જે ખુબ જ પીડાદાયક છે. રોગનો ભાગ લાલ થઇ જાય છે અને તેની ઉપર નાના નાના દાણા થઇ જાય છે. તેમાં ચકામાં તો નથી પડતા પણ તે શરીરમાં ક્યાય પણ થઇ જાય છે. તે બે પ્રકારના હોય છે. એક સુકા અને બીજા ભીના. સુકા થી પોપડી જેવી ભૂસી અને ભીના માં પરું જેવું નીકળતું રહે છે. જો તે બધામાં થઇ જાય તો તે જગ્યાના વાળ ખરવા લાગે છે.

ગજચર્મ ચર્મદખ :-

શરીરનો જે ભાગનો રંગ લાલ હોય, જેમાં ખરેખર દુ:ખાવો હોય, ખંજવાળ રહેતી હોય અને ફોડકા ફેલાઈને જેની ચામડી ફાટી જાય અને કોઈપણ પદાર્થનો સ્પર્શ ન સહન કરી શકે, તેને ચર્મદખ કહે છે.

વિચર્ચિકા અને વીપાદિકા :

આ રોગમાં કાળી કે ઘટ રંગની નાની નાની ફોડકીઓ થાય છે, જેમાં મોટા પ્રમાણમાં પરું વહે છે અને ખંજવાળ પણ આવે છે અને શરીરમાં સુકાપણાને કારણે હથેળીની ચામડી ફાટી જાય છે, તો તેને વિચર્ચિકા કહે છે. જો પગની ચામડી ફાટી જાય અને તીવ્ર દુ:ખાવો હોય, તો તેને વીપાદિકા કહે છે. આ બન્નેમાં માત્ર એટલો જ ફરક છે.

પામા અને કચ્છુ :

આ પણ બીજા ચામડીના રોગની જેવી એક પ્રકારની ખંજવાળ જ છે. તેમાં પણ નાની નાની ફોડકીઓ હોય છે. તેમાંથી પરું નીકળે છે, બળતરા થાય છે અને ખંજવાળ પણ ઘણી થતી રહે છે. જો આ ફોડકીઓ મોટી મોટી અને ઘણી બળતરા થાય અને ખાસ કમર કે કુલા માં થાય તેને કચ્છુ કહે છે.

ચામડીનો રોગ સારવાર :–

૧) ધાધર, ખરજવા માં આંબળાસાર ગંધક કે ગૌમૂત્રના અર્કમાં ભેળવીને રોજ સવાર સાંજ લગાવો. તેમાં ધાધર એકદમ થી ઠીક થઇ જાય છે.

૨) શુદ્ધ કરેલ આંબળાસર ગંધક એક રત્તીને ૧૦ ગ્રામ ગૌમૂત્ર ના અર્ક સાથે ૯૦ દિવસ સતત પીવાથી તમામ ચામડીના રોગોમાં ફાયદો થાય છે.

એક્જીમાં :-

૧. કાળા મરી, મરદાશંખ, કલાઈવાળું નોસાદર ૧૦-૧૦ ગ્રામ ઝીણું વાટી લો. હવે તેમાં ઘી ભેળવીને એક્જીમાં ઉપર દિવસમાં ત્રણ વખત લગાવવાથી થોડા દિવસોમાં જ તે મૂળમાંથી દુર થઇ જશે.

૨. આંબળાસાર ગંધક ૫૦ ગ્રામ, મોમ (મધ વાળું) ૧૦ ગ્રામ, સિંદુર શુદ્ધ ૧૦ ગ્રામ. પહેલા ગંધકને તલના તેલમાં નાખીને ધીમા તાપ ઉપર ગરમ કરો. જયારે ગંધક તેલમાં જાય તો તેમાં સિંદુર અને બીજી દવાઓ પાવડર કરીને ઉમેરી દો. સિંદુરનો રંગ કાળો થાય ત્યાં સુધી તેને પકાવો અને આગની નીચે ઉતારીને ગરમ ગરમ જ તે વાસણમાં ઘૂંટીને મલમ જેવું બનાવી લો. આ મલમ એગ્જીમાં, ધાધર, ખજવાળ, અપરસ વગેરે બધા ચામડીના રોગોમાં ફાયદાકારક છે. સારું થવા સુધી બન્ને ટાઈમ લગાવો.

૩. ૨૫૦ ગ્રામ સરસીયાનું તેલ લઈને લોખંડની કડાઈમાં ચડાવીને આગ ઉપર મૂકી દો. જયારે તેલ ખુબ ઉકળવા લાગે ત્યારે તેમાં ૫૦ ગ્રામ લીમડાની કુપળ નાખી દો. કુપળનું કાળા પડતા જ કડાઈ તરત નીચે ઉતારી લો નહીતો તેલમાં આગ લાગીને તેલ બળી શકે છે. ઠંડુ થયા પછી તેલને ગાળી ને બોટલમાં ભરી લો. દિવસમાં ચાર વખત એક્જીમાં ઉપર લગાવો, થોડા જ દિવસોમાં એગ્જીમાં દુર થઇ જશે. એક વર્ષ સુધી લગાવતા રહેશો તો આ રોગ ફરી વખત નહી થાય.

ધાધર, ખરજવું, ખંજવાળ, એગ્જીમાં, અકોતા, ઉપરસ નો મલમ :-

ગંધક ૧૦ ગ્રામ, પારો ૩ ગ્રામ, મસ્તર ૩ ગ્રામ, તુતીય ૩ ગ્રામ, કબીલા ૧૫ ગ્રામ, રાલકામ ૧૫ ગ્રામ. આ બધાને ખરલમાં વાટીને સારી રીતે ભેળવી દો કપડાથી ચાળી ને એક બોટલમાં રાખીં દો. ધાધર રોગ માં કેરોસીનમાં લેપ બનાવીને લગાવો, ખરજવામાં સરસીયાનું તેલ સાથે ભેળવીને સવાર સાંજ લગાવો. અકોતા એગ્જીમાંમાં લીમડાનું તેલ ભેળવીને લગાવો. આ દવા ૧૦ દિવસમાં બધા ચામડીના રોગોમાં એકદમ આરામ આપે છે.

ચામડીના રોગનો નાશ કરનાર અર્ક :-

શુદ્ધ આંબળાસાર ગંધક, બ્રહ્માદંડી, પવાર, ના બીજ, સ્વર્ણછીરીના મૂળ, ભૃંગરાજ નું પંચાંગ, લીમડાના પાંદડા, બાબચી, પીપરની છાલ આ બધાને ૧૦૦ -૧૦૦ ગ્રામના પ્રમાણમાં લઈને અને ૧૦ ગ્રામ નાની ઈલાયચી જે વાટીને સાંજે ૩ લીટર પાણીમાં પલાળી દો. સવારે આ બધાનો અર્ક કાઢી લો. આ અર્ક ૧૦ ગ્રામના પ્રમાણમાં સવારે ખાલી પેટ સાકર સાથે પીવાથી બધા ચામડીના રોગોમાં લાભ કરે છે. તેના પ્રયોગથી લોહી શુદ્ધ થાય છે, તેના સેવનથી ચહેરા ની ઝાઈયો, આંખોની નીચેની કાળાશ, મુંહાસે, ફોડકીઓ, ધાધર, ખંજવાળ, અપ્રસ, અકોતા, કુષ્ઠ વગેરે બધા ચામડીના રોગો માં સંપૂર્ણ લાભ મળે છે.

રક્ત શોધક :-

૧. દિવસમાં એક બે ચમચી અળસીના બીજના તેલનું સેવન કરવું ત્વચા માટે ઘણું ફાયદાકારક રહે છે. ઉત્તમ રહેશે કે તેનું સેવન કોઈ બીજા આહાર સાથે જ કરવામાં આવે. અળસીના તેલને ક્યારે પણ શેકવું ન જોઈએ.

૨. રીઠેના છોતરાના પાવડરમાં મધ ભેળવીને ચણા જેવી ગોળીઓ બનાવી લો. સવારે એક ગોળી અડધી વાટકી દહીં સાથે અને સાંજે પાણી સાથે ગળી લો. ઉપદંશ, ખરજવું, ખંજવાળ, પિત્ત, ધાધર અને ચમ્બલ માટે સારું લાભદાયક છે.

૩. સિરસ ની છાલ નો પાવડર ૬ ગ્રામ સવાર સાંજ મધ સાથે સેવન કરો. તેમાં સંપૂર્ણ રક્તદોષ યોગ્ય થાય છે.

૪. અનંતમૂળ, જેઠીમધ, સફેદ મુસલી, ગોરખમુંડી, રક્તચંદન, સ્નાય અને અશ્વગંધા ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ અને વરીયાળી, પીપર, ઈલાયચી, ગુલાબના ફૂલ ૫૦-૫૦ ગ્રામ. બધાને વાટીને એક ડબ્બામાં ભરીને રાખો. એક ચમચી ૨૦૦ ગ્રામ પાણીમાં ધીમા તાપે પકાવો અને જ્યારે પાણી ૫૦ ગ્રામ રહે ત્યારે તેને ગાળીને તેના બે ભાગ કરીને સવારે અને સાંજે સાકર ભેળવીને પીવો. આ કવાથ રક્તવિકાર, ઉપદંશ, સુજાકનો ઉપદ્રવ, વાતરક્ત, અને કુષ્ટરોગ ને દુર કરે છે.

૫. ચાર ગ્રામ ચીરાયતા અને ચાર ગ્રામ કુટલી લઈને બોટલ કે કાચના વાસણમાં ૧૨૫ ગ્રામ પાણી નાખીને રાત્રે તમામને પલાળી દો અને ઉપરથી ઢાંકીને રાખી દો. સવારે રાત્રે પલાળેલ ચીરાયતા અને કુટકી નું પાણી નીતારીને કપડાથી ગાળી લો અને પી લો અને પીધા પછી ૩-૪ કલાક સુધી કાઈ જ ન ખાશો અને તે સમયે આગળના દિવસ માટે તે વાસણમાં ૧૨૫ ગ્રામ પાણી નાખો.

આવી રીતે ચાર દિવસ સુધી તે ચીરાયતા અને કુટકી કામ આપશે. ત્યાર પછી તેને ફેકીને નવું ચાર ચાર ગ્રામ ચીરાયતા અને કુટકી નાખીને પલાળો અને ચાર દિવસ પછી બદલતા રહો. આ પાણી સતત બે ચાર અઠવાડિયા પીવાથી એક્જીમાં, ફોડકા ફૂસી વગેરે ચામડીના રોગો દુર થાય છે, મુંહાસે નીકવાના બંધ થાય છે અને લોહી ચીખ્ખું થાય છે.