અમરવેલ |
Tags અમરવેલ

Tag: અમરવેલ

માટી વિના કોઈ પણ વૃક્ષ પર થતી આ વેલ તમે ઘણી...

અમરવેલ ગંજાપણું, ગઠીયા, સાંધાનો દુખાવો, બવાસીર, વાગ્યું ત્યારે, બાળકોની લંબાઈ વધારવા, નજર નબળી થાય ત્યારે વગેરે રોગોમાં ઉપયોગી છે. આવો જાણીએ આના વિભિન્ન રોગોમાં...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: