એપેન્ડીક્સ આયુર્વેદિક |
Tags એપેન્ડીક્સ આયુર્વેદિક

Tag: એપેન્ડીક્સ આયુર્વેદિક

એપેન્ડીક્સમાં સોજો અને પાક થવાથી પેટની જમણી બાજુ નીચેના ભાગમાં દુખાવો...

આંત્રપુચ્છ એટલે કે એપેન્ડીક્સમાં સોજો અને પાક થવાથી પેટની જમણી બાજુ નીચેના ભાગમાં દુખાવો થાય છે. મળ ખુલાસે ઉતરતો નથી. ઉબકા-ઉલટી થવા લાગે છે....

MOST COMMENTED

વાસ્તુ શાસ્ત્ર : ઘરને આનંદમય બનાવી દેશે માટીની આ વસ્તુઓ, આર્થિક...

શાસ્ત્રોમાં એવી ઘણી બધી વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી વ્યક્તિના જીવનની તકલીફો ઓછી થઇ શકે છે, જો શાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવેલી આ વાતો ઉપર...

ગુજ્જુ ફેન

error: