કેશલેસ બસ |
Tags કેશલેસ બસ

Tag: કેશલેસ બસ

ખિસ્સામાં નહી હોય પૈસા તો અંગુઠો લગાવીને રોડવેઝ બસમાં કરી શકો...

  તમે થોડા સમયમાં જ રોડવેઝ બસોમાં વગર પૈસે પણ મુસાફરી કરી શકશો. પૈસા ન આપો તો કંડકટર પાસે રહેલા એક મશીનમાં માત્ર અંગુઠો લગાવવો...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: