ગોઠણનો દુઃખાવો |
Tags ગોઠણનો દુઃખાવો

Tag: ગોઠણનો દુઃખાવો

ગોઠણનો દુઃખાવો થઇ જાય એક અઠવાડિયામાં ઠીક 200 લોકો ઉપર કરવામાં...

અમુક ઉંમર પછી શરીરમાં સાંધામાં લુબ્રીકેન્ટસ એટલે કેલ્શિયમ બનવાનું ઓછું થઇ જાય છે. જેના લીધે સાંધાનો દુઃખાવો, ગેપ, કેલ્શિયમની ખામી, તમામ તકલીફો સામે આવે...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: