ચુલા દ્વારા વીજળી |
Tags ચુલા દ્વારા વીજળી

Tag: ચુલા દ્વારા વીજળી

8 મું ધોરણ પાસ થયેલે બનાવ્યો એવો ચૂલો જે ચા પણ...

ગામડા અને શહેરોમાં પણ ઘણીવાર વીજળીની તકલીફથી લાચાર થવું પડે છે. તેવા માં, ચીરવા ગામના રહેવાસી ગોવર્ધને પોતાની રીતે આ તકલીફનો એક ઉપાય શોધી...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: