જલનેતી |
Tags જલનેતી

Tag: જલનેતી

5 મિનીટ જળનેતી થી વાળ ખરવાનું, નાક, આંખ, નસકોરી, બહેરાશ, મસ્તિક...

માત્ર 5 મિનીટ સુધી જળનેતી કરવાથી વાળનું ખરવાનું, નાક, આંખ, શ્વાસ, નસકોરી, બહેરાશ, મસ્તિક વગેરે 1500 રોગથી છુટકારો મળશે જળનેતિ શું છે ? * જળનેતિ એક...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: