તોફાની છોકરાઓ |
Tags તોફાની છોકરાઓ

Tag: તોફાની છોકરાઓ

તોફાની છોકરા વિવેક પટેલે બાઈકમાં કર્યો બસ આટલો ફેરફાર અને એવરેજ...

ખુરાફાત તોફાન કરવાની ટેવના કારણે કૌશાંબીના વિવેક કુમાર પટેલનું નસીબ બદલાઈ ગયું છે. છેલ્લા 17 વર્ષ થી કરવામાં આવેલ મહેનતના કારણે સાચું ધ્યેય પ્રાપ્ત...

MOST COMMENTED

જાણી લો ”મોહન થાળ” બનાવાવની એકદમ રીત અને સાથે જ એનો...

મહારાજ ચીમનલાલ પાલીવાલ પાસે થી સીખો મોહનથાળ. ચીમનલાલ મહારાજ ૪૨ વર્ષ થી રસોઈયા છે. તે ગુજરાતી, રાજસ્થાની,પંજાબી વાનગીઓનાં એક્સપર્ટ છે. તેયો કોઈ પણ કૃત્રિમ...

ગુજ્જુ ફેન

error: