દિલદાર |
Tags દિલદાર

Tag: દિલદાર

ભારતમાં છે એક ‘દિલદાર’ હોસ્પિટલ, જ્યાં મફતમાં થાય છે બાળકો ના...

આ બિલ્ડીંગને જરા ધ્યાનથી જુવો... દિલ જેવા આકારની બનેલી આ બિલ્ડીંગ નું દિલ પણ ખુબ વિશાળ છે. ગરીબ માં-બાપ, જે પોતાના બાળકોના હ્રદયની બીમારીના...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: