પોલીસ રીફોર્મ |
Tags પોલીસ રીફોર્મ

Tag: પોલીસ રીફોર્મ

75% લોકો પોલીસના ખરાબ વ્યવહારના લીધે નથી કરાવતા કેસ નોંધ, સર્વેમાં...

હમેશા રોડ ઉપર જતી વખતે મારી નજર થોડા પોલીસવાળા ઉપર પડે છે, જે ગાળો બોલતા રોડ ઉપર ચાલતા ઈ રીક્ષા, ઓટો રીક્ષાવાળાને ધમકાવતા રહે...

MOST COMMENTED

ગુજરાતમાં પ્રથમ કાપડની મિલની સ્થાપના ક્યારે અને કોણે કરી હતી? જાણો...

ભાવનગર મહારાજ સાહેબ શ્રી અને દીવાન શ્રી ગૌરીશંકર ઓઝાની મદદથી ગુજરાતમાં પ્રથમ કાપડની મિલની સ્થાપના 1861 માં થઈ હતી. 1847.. યુરોપમાં ઓદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆત...

ગુજ્જુ ફેન

error: