પ્રોસ્ટેટ |
Tags પ્રોસ્ટેટ

Tag: પ્રોસ્ટેટ

પ્રોસ્ટેટ નો સરળ અને રામબાણ ઈલાજ – 53 લોકો ઉપર કર્યો...

પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથીનો આકાર એક અખરોટ જેવો હોય છે જો કે તે પુરુષ પ્રજનન પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. પ્રોસ્ટેટ મળાશયની આગળ અને મૂત્રાશય, જ્યાં મૂત્રનો...

MOST COMMENTED

આખા દેશમાં હશે એકસમાન રેશન કાર્ડ, કેંદ્રએ જાહેર કરી નવી ડિઝાઈન

એક દેશ-એક રેશનકાર્ડ પહેલ હેઠળ બનાવેલ નવી ડિઝાઇન, દરેક કાર્ડ પર હશે 10-અંકનો સ્ટાન્ડર્ડ નંબર. નવી દિલ્હી, કેન્દ્ર સરકારે એક નવું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ એટલે કે...

ગુજ્જુ ફેન

error: