બાઈક ની એવરેજ |
Tags બાઈક ની એવરેજ

Tag: બાઈક ની એવરેજ

તોફાની છોકરા વિવેક પટેલે બાઈકમાં કર્યો બસ આટલો ફેરફાર અને એવરેજ...

ખુરાફાત તોફાન કરવાની ટેવના કારણે કૌશાંબીના વિવેક કુમાર પટેલનું નસીબ બદલાઈ ગયું છે. છેલ્લા 17 વર્ષ થી કરવામાં આવેલ મહેનતના કારણે સાચું ધ્યેય પ્રાપ્ત...

MOST COMMENTED

રોજ સાયકલથી ઓફિસે જાય છે IPS. અને ઓફીસના બાબુ લાખોની કારમાં...

૯૯૨ બેચના IPS ઓફિસર ડીસી સાગર પોતાની ફીટનેશને લઈને આખા ડીપાર્ટમેન્ટ માટે ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે. ડીસી સાગર મધ્ય પ્રદેશના નક્સલી વિસ્તાર બાલાઘાટ રેંજના...

ગુજ્જુ ફેન

error: