બેભાનપણા નો ઉપચાર |
Tags બેભાનપણા નો ઉપચાર

Tag: બેભાનપણા નો ઉપચાર

કોઈ પણ કારણથી બેભાન થયા હોય તો તેને ૨ મિનિટમાં આ...

બેભાન થયા હોય ત્યારે તરત શું કરવું, બેભાન વ્યક્તિને ભાનમાં કેવી રીતે લાવવી. જો કોઈ વ્યક્તિ હ્રદય, એનીમિયા, De hydration, Low Blood Pressure, Emotional Stress...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: