બ્લડ કેંસર નો ઈલાજ |
Tags બ્લડ કેંસર નો ઈલાજ

Tag: બ્લડ કેંસર નો ઈલાજ

આ છોડ ગઠીયા, યુરિક એસીડ અને લીવર માટે કોઈ વરદાનથી ઓછું...

નાગફણી (ફિંડલા) ને સંસ્કૃતમાં વ્રજકંટકા કહેવામાં આવે છે. તેનું કારણ કદાચ એ છે કે તેના કાંટા ખુબ મજબુત હોય છે. પહેલાના સમયમાં આ કાંટા...

મિતુલ જીવતે જીવ જ મરી ગયોં હતો જ્યાંરે ડોક્ટરે તેનું નિદાન...

કાલે મારા ભેરૂં ની એક પોસ્ટમાં થોર( કેક્ટસ )વનસ્પતિના ફળ જેને ગામડાંનાં લોકો ફીંડલા કહે જે ડુંગરાળ વિસ્તારના ગામડામાં વધારે જોવા મળે છે.જેના ફોટા...

MOST COMMENTED

ઈલોરા ગુફાઓની વિશેષ માહિતી જેના વિષે તમે જાણતા નહિ હોવ,

ઈલોરાના ગુફાસમૂહમાં કુલ ૩૪ ગુફાઓ છે. આ ગુફાઓ રાષ્ટ્રકૂટસામ્રાજ્યના સમયમાં બની હોવાનું મનાય છે. આ ગુફાઓ ચરનાન્દ્રી નામની ખડકાળ ટેકરીની પશ્ચિમ તરફની ઉભી ધાર...

ગુજ્જુ ફેન

error: