ભારતના સૌથી પહેલા પાયલોટ |
Tags ભારતના સૌથી પહેલા પાયલોટ

Tag: ભારતના સૌથી પહેલા પાયલોટ

શું તમે જાણો છો, ભારતના સૌથી પહેલા પાયલોટ કોણ હતા? જાણો...

  ભારતમાં સૌથી પહેલા વિમાન ઉડાડવાવાળા પાયલોટ (First Indian Pilot) કોણ હતા, તેના વિષે પ્રશ્ન પૂછવાથી સામાન્ય રીતે JRD Tata નું નામ સામે આવે છે....

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: