ભુવી આંબળા |
Tags ભુવી આંબળા

Tag: ભુવી આંબળા

તમે જાણો છો ભૂઈ આંબળા ને? ભૂઈ આંબળા લીવરના રોગીઓ માટે...

ભૂમિ આંબળા લીવરના સોજા, રીરોસિક, ફૈટી લીવર, બીલીરુબિન વધવા ઉપર, પોલીયોમાં, હેપેટાયટીસ 'બી' અને 'સી' માં, કીડની ક્રિએટીનીન વધવા ઉપર, મધુમેહ વગેરે માં ચમત્કારિક...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: