ભૂમિ આંબળા |
Tags ભૂમિ આંબળા

Tag: ભૂમિ આંબળા

તમે જાણો છો ભૂઈ આંબળા ને? ભૂઈ આંબળા લીવરના રોગીઓ માટે...

ભૂમિ આંબળા લીવરના સોજા, રીરોસિક, ફૈટી લીવર, બીલીરુબિન વધવા ઉપર, પોલીયોમાં, હેપેટાયટીસ 'બી' અને 'સી' માં, કીડની ક્રિએટીનીન વધવા ઉપર, મધુમેહ વગેરે માં ચમત્કારિક...

MOST COMMENTED

ચંદ્ર પર પણ જમા થઇ ગયો છે કચરાનો ઢગલો, આવી વસ્તુઓ...

હાલમાં સ્વચ્છતા અભિયાન જોરશોરથી ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. દેશમાં અનેક પ્રકારના સ્વચ્છતાના કાર્યક્રમો ચાલતા રહે છે. અને સરકાર તેના માટે ઘણા કડક પગલા પણ...

ગુજ્જુ ફેન

error: