ભેંસ નું દૂધ |
Tags ભેંસ નું દૂધ

Tag: ભેંસ નું દૂધ

જાણો આયુર્વેદ પ્રમાણે ગાય અને ભેંશ ના દુધમાં થી કયુ દૂધ...

મિત્રો રાજીવભાઈ જયારે પણ દુધની વાત કરે છે તો હમેશા માટે તે ગાયનું દૂધ છે. આયુર્વેદના કોઈપણ શાસ્ત્રમાં ભેંશના દુધનો ઉલ્લેખ નથી કેમ કે...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: