યોગીજી મહારાજ |
Tags યોગીજી મહારાજ

Tag: યોગીજી મહારાજ

યોગીજી મહારાજ ની બોધકથા ‘સ્વામી, સીધું લ્યો’ પણ સ્વામીનું જ વાંકુ...

એક ગામમાં એક વહીવટદાર હતા.તેમણે તેમના જમાદારને કહ્યું: 'હરિજનવાસમાં જઈને હરિજનો ને તેડી લાવ' આમ આજ્ઞા કરી. જમાદાર કહેવા ગયો. એણે કમરે સરકારી પટ્ટો બાંધ્યો હતો....

MOST COMMENTED

ઘર મંદિરમાં આ ભગવાનને રાખવાથી મળે છે વિશેષ ફળ, થાય છે...

જરૂર રાખો ઘરના મંદિરમાં આ પાંચ ભગવાનને, જાણો આ ભગવાનોના નામ આપણા ધર્મમાં પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે અને પૂજા કરવાથી આપણેને ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય...

ગુજ્જુ ફેન

error: