વિવાદ |
Tags વિવાદ

Tag: વિવાદ

આ લોકો સાથે કરશો ખોટો વાદ-વિવાદ, તો હાથમાં આવેલું સુખ મળી...

  કેટલાક લોકો હોય છે જે નાની-નાની વાતે વિવાદ કરી લેતા હોય છે. તેઓ એમ જાણી જોઈને નથી કરતા પણ એવો જ તેમનો સ્વભાવ હોય...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: