સીધું લ્યો |
Tags સીધું લ્યો

Tag: સીધું લ્યો

યોગીજી મહારાજ ની બોધકથા ‘સ્વામી, સીધું લ્યો’ પણ સ્વામીનું જ વાંકુ...

એક ગામમાં એક વહીવટદાર હતા.તેમણે તેમના જમાદારને કહ્યું: 'હરિજનવાસમાં જઈને હરિજનો ને તેડી લાવ' આમ આજ્ઞા કરી. જમાદાર કહેવા ગયો. એણે કમરે સરકારી પટ્ટો બાંધ્યો હતો....

MOST COMMENTED

જયારે અમિતાભ બચ્ચને સેટ ઉપર બચાવ્યો હતો એક છોકરીનો જીવ, આવી...

સદીના મહાનાયક કહેવાતા અમિતાભ બચ્ચન હિન્દી સિનેમાના લીજેંડ છે જેમના જેવા બનવાના સ્વપ્ના લઈને ન જાણે કેટલા કલાકારો આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવ્યા, પણ જે સ્થાન...

ગુજ્જુ ફેન

error: