હરસ ની દવા |
Tags હરસ ની દવા

Tag: હરસ ની દવા

કેટલી પણ ખરાબ હરસ (પાઈલ્સ)મસ્સા માત્ર થોડા દિવસમાં મૂળમાંથી થશે દુર,...

હરસ ને પાઈલ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. હરસને મૂળમાંથી દુર કરવા માટે આયુર્વેદમાં સચોટ અને ઉપયોગી ઉપાય જણાવેલ છે બસ તમારે ધીમે ધીમે તેને...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: