Tags OIC Summit

Tag: OIC Summit

OIC Summit : 57 દેશો વચ્ચે સુષ્મા સ્વરાજ ને બનાવવામાં આવ્યા...

ભારતની વિદેશ મંત્રી સુષમા સ્વરાજ ઇસ્લામી સહયોગ સંગઠન એટલે કે આઇઓસીના દેશોના વિદેશ મંત્રીની બેઠકમાં શામેલ થવા માટે ગુરુવારે રવાના થઇ ગઈ છે. વિદેશ...

MOST COMMENTED

ગુજ્જુ ફેન

error: